Jak pandemia zmieniła naszą pracę?

Pandemia zmieniła rynek pracy niemal na całym świecie. W obliczu kryzysu wywołanego wirusem wiele firm zdecydowało się przejść na pracę zdalną. Zobacz, jak pandemia wpłynęła i nadal wpływa na rynek pracy.

Pandemia przyczyniła się do wielu zmian i przewartościowań na rynku pracy. Część branż przeszła poważne transformacje, inne straciły na znaczeniu, a niektóre odnotowały rozwój. Jednak w większości dziedzin COVID-19 przyspieszył wprowadzenie nowych zasad i wdrożenie nowoczesnych technologii oraz innowacji, zmieniając sposoby działania wielu firm nie tylko na czas pandemii. 

Praca w trybie zdalnym

Jedną z najważniejszych zmian było wprowadzenie pracy zdalnej, czyli wykonywanej poza miejscem stałego zatrudnienia, przede wszystkim z domu. Home office to obecnie popularny model pracy wśród pracowników biurowych w takich branżach jak m.in. IT, marketing, PR, e-commerce administracja, szkolnictwo – czyli wszędzie tam, gdzie możliwe jest wykonywanie większości zadań za pośrednictwem internetu i telefonu.

Możliwości zdalnego komunikowania się szybko zostały wykorzystane również w innych dziedzinach: stacjonarne konferencje, zjazdy, prezentacje i szkolenia zastąpiono ich formami zdalnymi. Okazało się też, że nie trzeba koniecznie jeździć do klientów z ofertami: większość spraw można załatwić, spotykając się online.

Praca hybrydowa

Gdy obostrzenia zaczęły być powoli znoszone, część firm podjęła decyzję o co najmniej częściowym powrocie do biur. Wprowadzono rotacyjną obecność pracowników, udostępniając część biurek i przestrzegając określonych zasad i reżimu sanitarnego. 

Model hybrydowy pozwala na elastyczne działanie firmy, zachowanie bezpieczeństwa, kontakt z ludźmi, a także na pewną swobodę, dlatego jest pożądany zarówno przez pracodawców, jak i pracowników. W wielu przedsiębiorstwach to pracownicy mogli zdecydować, czy wolą pracować z domu, czy jednak w biurze. Część osób świetnie odnajduje się na home office, inni deklarują chęć przynajmniej sporadycznego pojawiania się w biurze. 

Nowoczesne rozwiązania, narzędzia i wdrożenia 

Praca zdalna w czasie pandemii wymagająca spotkań ze współpracownikami czy kontrahentami odbywa się z wykorzystaniem narzędzi online – takich jak m.in. platformy do prowadzenia konferencji i webinarów. Od wielu firm wymagało to szybkiego wdrożenia konkretnych rozwiązań informatycznych, czasem również szkoleń dla pracowników. 

Komunikacja, zarządzanie zadaniami i czasem oraz planowanie mogą odbywać się przy wykorzystaniu różnych narzędzi, zwykle jednak dana firma decyduje się na jedno. Wybór komunikatorów i innych programów jest ogromny. Można wymienić chociażby Slacka, Microsoft Teams, Zooma czy Skype’a, narzędzia do skanowania dokumentów, sporządzania notatek i planowania, realizowania zadań oraz projektów (jak Asana, Trello, Manage it) i dzielenia się dokumentami.

Po kilku miesiącach niepewności, czy nowy system pracy się sprawdzi, czy nie spadnie efektywność pracy, czy wszyscy odnajdą się w nowych technologiach, okazało się, że tymczasowe, pandemiczne rozwiązania są nie tylko skuteczne, ale często tańsze i wygodniejsze. Prawdopodobnie wiele z nich pozostanie z nami także po zakończeniu pandemii.   

W których branżach warto szukać pracy mimo pandemii?

Nie wszędzie oczywiście praca zdalna jest możliwa, zmiany dotknęły jednak niemal wszystkich. Wiele firm z branży handlowej rozwinęło sprzedaż na odległość. Niektóre branże przeżyły z powodu COVID-19 spory kryzys, ale spora część mimo pandemii, albo nawet dzięki niej świetnie się rozwija – m.in. IT, telekomunikacja, logistyka, nieruchomości, e-commerce, e-grocery, branża medyczna, media, marketing. W tych dziedzinach  trudno mówić o zastoju.

 Warto szukać w nich zatrudnienia, ale może wiązać się to z koniecznością uzyskania nowych kwalifikacji. Jeśli szukasz pracy, albo zastanawiasz się nad jej zmianą, pomyśl, która branża jest ci bliska, a następnie dowiedz się, jakie są wymagania pracodawców. Jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacje, sprawdź, jak je zdobyć i potwierdzić w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Ułatwi Ci to zmianę pracy czy branży lub da większe szanse na stabilne zatrudnienie. Nie tylko pandemia, ale wiele różnych czynników powoduje, że rynek pracy jest zmienny i kapryśny, dlatego warto być elastycznym, gotowym do zmian i podwyższania swoich kwalifikacji.

Facebook
Twitter
LinkedIn