Jak przygotować i przeprowadzić walidację. Wskazówki dla instytucji certyfikujących (IC)

Przygotowanie walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest wyzwaniem dla instytucji certyfikujących (IC) oraz podmiotów przygotowujących się do tej roli.
okładki publikacji poświęconych walidacji

Dlatego też opracowaliśmy materiały, które mają pomóc instytucjom certyfikującym (IC). Opisaliśmy w nich kompetencje związane z planowaniem, organizacją oraz prowadzeniem walidacji. Zachęcamy do lektury!

Przede wszystkim zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym przygotowania i prowadzenia walidacji: “Jak przygotować i przeprowadzić walidację”. Publikacja powstała na bazie doświadczeń wieloletniej współpracy z IC i podmiotami przygotowującymi się do nadawania kwalifikacji. Obejmuje zagadnienia dotyczące: planowania walidacji, przygotowania narzędzi walidacji (tj. arkuszy oceny, kluczy odpowiedzi), protokołów, instrukcji i innych materiałów pomocniczych. Znajdują się w niej także przydatne wskazówki dotyczące samego przeprowadzenia walidacji i certyfikowania, w tym m.in.: rekrutacji osób, zapewnienia odpowiednich zasobów, pilotażu walidacji czy zadbania o jej dostępność dla osób z różnymi potrzebami. Wszystkie rozdziały zawierają przykłady zapisów, wzory potrzebnych arkuszy czy formularzy oraz opisy przypadków.

“Podstawą sprawnie działającego i wzbudzającego zaufanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji są dobrze przygotowane do swojej roli instytucje certyfikujące. Dlatego od początku jego funkcjonowania staramy się wspierać IC na wszystkich możliwych polach działalności i przygotowywać dla nich praktyczne wskazówki i materiały” – Elżbieta Strzemieczna, ekspertka kluczowa ds. wspierania rozwoju oferty kwalifikacji funkcjonujących w ZSK.

Polecamy także inne przydatne publikacje, np. poradnik „Jak opisać kwalifikację rynkową i zaprojektować dla niej walidację” lub ekspertyzę „Możliwość uzyskania kwalifikacji cząstkowych przez osoby z niepełnosprawnościami”.

Wszystkie publikacje IBE znajdują się na stronie: https://kwalifikacje.edu.pl/publikacje/.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu: wsparcie.ic@ibe.edu.pl

#Fundusze UE

Facebook
Twitter
LinkedIn