Debata publiczna o ZSK rozpoczęta!

W środę 27 marca odbyła się konferencja „ZSK – most łączący edukację i rynek pracy”, która zainaugurowała debatę publiczną na temat wdrażania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W centrum konferencyjnym Golden Floor przy ulicy Chłodnej w Warszawie zgromadziło się prawie 200 osób, a niemal 450 śledziło debatę podczas transmisji na YouTubie.

Wśród zgromadzonych znaleźli się przede wszystkim partnerzy społeczni reprezentujący różne grupy interesariuszy systemu: przedstawiciele ministerstw, urzędów pracy, stowarzyszeń pracodawców, firm szkoleniowych, instytucji naukowo-badawczych i doradczych oraz organizacji pozarządowych. Konferencję rozpoczęło wystąpienie dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych, dr hab. Piotra Stankiewicza. W dalszej kolejności zgromadzeni mieli możliwość posłuchania m.in. dr hab. Ewy Chmieleckiej ze Szkoły Głównej Handlowej, Tadeusza Pisarka z Rady Dialogu Społecznego i Urszuli Martynowicz, dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Poruszano wiele ważnych zagadnień dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, paneliści odpowiadali również na pytania słuchaczy. Po zakończeniu części wspólnej odbyły się cztery równoległe sesje tematyczne:

  1. Zintegrowany System Kwalifikacji w regionach
  2. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji i inne narzędzia wspierające rozwój kompetencji i kwalifikacji
  3. Rola interesariuszy w rozwoju ZSK
  4. Podejście branżowe i sektorowe do kwalifikacji

Wszystkie sesje cieszyły się sporym zainteresowaniem przybyłych gości. Podczas każdej z nich słuchacze mieli możliwość zabrania głosu oraz zadania pytań panelistom.

2019 rokiem debaty publicznej

Konferencja zainaugurowała cykl dziesięciu spotkań, które będą się odbywać przez cały 2019 rok. Spotkania będą doskonałą okazją do podsumowania i refleksji na temat działań publicznych podejmowanych w kontekście rozwoju i wdrażania ZSK oraz tych planowanych na najbliższe lata. O terminach następnych spotkań będziemy informować na bieżąco.

Facebook
Twitter
LinkedIn