Czatboty i analiza ogłoszeń o pracę. Klucz do przyszłości edukacji i pracy

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami z seminarium "Edukacja, język i technologia – Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji w perspektywie interdyscyplinarnej". Eksperci podzielili się swoją wiedzą dotyczącą analizy zapotrzebowania na umiejętności i kwalifikacje z wykorzystaniem ogłoszeń o pracę oraz opowiedzieli o wykorzystaniu czatbotów w doradztwie edukacyjno-zawodowym i pracy z tekstami. 

27 czerwca br. odbyło się seminarium z cyklu “Edukacja, język i technologia – Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji w perspektywie interdyscyplinarnej”. Blisko 140 osób zebrało się, by poznać różne zastosowania technologii z grupy sztucznej inteligencji w badaniach i praktyce edukacji i rynku pracy. W trakcie spotkania poruszono tematy wykorzystania dużych modeli językowych (tzw. LLM – large language models) do badania rynku pracy i analizy podobieństwa kwalifikacji, przedstawiono wypracowane rozwiązania automatycznego klasyfikowania treści czy wyszukiwania informacji o ofercie edukacyjnej oraz zdobywaniu nowych umiejętności za pomocą czatbotów. 

Zapraszamy do zapoznania się z  nagraniami z seminarium oraz zamieszczonymi prezentacjami. Dowiesz się z nich, jak analizować rynek pracy z wykorzystaniem inżynierii językowej oraz jak czatboty mogą pomóc w pracy z tekstem czy znalezieniu edukacji.

Wydarzenie otworzyły wystąpienia liderki projektu ZRK Agnieszki Marszałek oraz wiceliderki Agaty Niedolistek-Halickiej. Wyjaśniły one rolę Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji oraz związek prowadzonych działań z tematyką sztucznej inteligencji.

Pobierz prezentację

Jak analizować rynek pracy z wykorzystaniem metod i technik przetwarzania tekstów oraz wnioskowania z pomocą inżynierii językowej?

Dr hab. Robert Pater – Jak wnioskować o zapotrzebowaniu na kwalifikacje na podstawie ogłoszeń o pracy? Wnioski z dotychczasowych działań 

Robert Pater przedstawia wyniki prowadzonych badań, wnioski i postępy w zakresie wykorzystywania ogłoszeń do badania popytu na pracę. Omawia badania popytu na kwalifikacje za pomocą technik big data oraz analizuje problemy związane z badaniami, takie jak np. błędy braku odpowiedzi, błąd pokrycia oraz trudności związane z nieustrukturyzowanym charakterem danych. Prezentowane są także systematyczne źródła danych, takie jak dane statystyczne, administracyjne, dla których ogłoszenia o pracę mogą być uzupełnieniem. W ramach prezentacji omawiane są również plusy korzystania z ofert pracy jako miary wakatów oraz analiza udziału poszczególnych grup umiejętności w ofertach pracy. 

Pobierz prezentację

Dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak, dr hab. Łukasz Arendt – Analiza prowadzonych na świecie badań zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności – wnioski i rekomendacje 

Dwójka ekonomistów pracy omawia przykłady badań, metod i narzędzi analizy zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na świecie. Prezentowane są inicjatywy publiczne i prywatne, takie jak Lightcast, NESTA i CEDEFOP Skills-OVATE. W wystąpieniu omawiana jest również sytuacja w Polsce i formułowane są rekomendacje (krótko- i długoterminowe) dotyczące badania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności.

Pobierz prezentację

Leopold Będkowski, dr Marcin Będkowski – Jak myśleć o opisach umiejętności zamieszczanych w ogłoszeniach o pracę? Perspektywa lingwistyki obliczeniowej

Dr Marcin Będkowski i Leopold Będkowski wyjaśniają podstawowe pojęcia z dziedziny semantyki i lingwistyki obliczeniowej w teorii i praktyce. Prezentują działanie wypracowanego w projekcie ZRK ekstraktora opisów umiejętności z ogłoszeń o pracę oraz klasyfikator do ESCO. W trakcie prezentacji omawiają liczne przykłady obrazujące sukcesy i potknięcia aplikowanych metod i modeli językowych. Wystąpienie kończy się podsumowaniem, w którym autorzy prezentują perspektywę syntezy – utworzenie własnej taksonomii umiejętności opartej na danych z ogłoszeń o pracy.

Pobierz prezentację

Jak korzystać z czatbotów oraz dużych modeli językowych w kontekście kwalifikacji?

Andrzej Walczak – Czat GPT jako asystent usprawniający pracę redakcyjną i tłumaczeniową w zakresie opisu kwalifikacji 

Prezentacja Andrzeja Walczaka dotyczy wykorzystania czatu GPT jako asystenta usprawniającego pracę redakcyjną i tłumaczeniową. Celem prezentacji jest przedstawienie zagadnień takich jak tłumaczenie, generowanie tekstu, porównywanie oraz korekta tekstów przy użyciu czatu GPT. W trakcie wystąpienia uczymy się, jak korzystać z takiego asystenta, na co zwracać uwagę i jak uzyskiwać oczekiwane efekty (np. spójność wariantu językowego tłumaczenia). Omawiane są m.in. przykłady generowania błędnych lub wprowadzających w błąd informacji, a także treści obraźliwych lub stronniczych. 

Pobierz prezentację

dr Joanna Rabiega-Wiśniewska i dr Emilia Danowska-Florczyk – Poszukiwanie informacji zawodowych – porównanie doświadczeń użytkownika Zeterki i Czatu GPT

Dwie lingwistki i twórczynie aplikacji wykorzystujących modele sztucznej inteligencji przybliżają działanie narzędzi bazujących na tekstowym interfejsie komunikacji, czyli Czatbotka Zeterka (czatbot opracowany w projekcie ZRK, pomagający sprawdzić preferencje zawodowe, dopasowujący kwalifikacje z rejestru np. do umiejętności, hobby, odpowiadający na pytania o ZSK i ZRK), i Chat GPT. W trakcie wystąpienia analizują doświadczenia 4 osób (person) korzystających z tych narzędzi jako źródła informacji o zawodach i umiejętnościach. Prezentacja zawiera informacje na temat automatyzacji doradztwa oraz opisuje różnice i podobieństwa w wynikach otrzymywanych przy korzystaniu z obu narzędzi. Referat kończy się zwróceniem uwagi na konieczność posiadania określonych kompetencji do efektywnego korzystania z narzędzi inteligentnego wsparcia uczenia się.

Pobierz prezentację

dr Marcin Będkowski – Podobieństwo i grupowanie kwalifikacji z wykorzystaniem modelu GPT-3.5

Dr Marcin Będkowski przedstawia problematykę oceny podobieństwa kwalifikacji i ich grupowania. Prezentacja przybliża wybrane osiągnięcia dotychczasowych prac związane z wykorzystaniem dużych modeli językowych, tj. rezultatów użycia GPT-3.5 na tle wcześniejszych doświadczeń z modelem BERT. Wystąpienie przedstawia liczne przykłady: wyniki oceny podobieństwa kwalifikacji i wyniki porównania grupowania. W podsumowaniu autor waży m.in. obiecujące wyniki wykorzystania GPT-3.5 z ryzykiem uzależnienia się od dostawcy technologii, a także ocenia perspektywy na udoskonalanie wyników oceny podobieństwa i grupowania kwalifikacji w dalszych pracach projektowych.

Pobierz prezentację

Facebook
Twitter
LinkedIn