O IBE

Koordynacją prac i wsparciem merytorycznym w zakresie wdrażania ZSK zajmuje się Instytut Badań Edukacyjnych (IBE). IBE to interdyscyplinarna jednostka badawcza prowadząca badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji oraz rynku pracy.

Continue ReadingO IBE