Wspieramy BCU w całym kraju organizując seminaria dotyczące ZSK

W dniu 26 marca 2024 r. w Poznaniu odbyło się seminarium pn. “Zintegrowany System Kwalifikacji w realiach Branżowych Centrów Umiejętności”, w którym uczestniczyli partnerzy skupieniu wokół tworzącego się Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa.

Czytaj dalejWspieramy BCU w całym kraju organizując seminaria dotyczące ZSK

Doradcy zawodowi z Leszna wzięli udział w seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – aktualizacja wiedzy w kontekście zmiany Ustawy o ZSK”

Seminarium było przestrzenią do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych niezwykle cennych kontaktów. W trakcie rozmów pojawiły się również pomysły na kolejne seminaria i warsztaty. 

Czytaj dalejDoradcy zawodowi z Leszna wzięli udział w seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – aktualizacja wiedzy w kontekście zmiany Ustawy o ZSK”