ZSK na konferencji “Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027”

Podczas konferencji zorganizowanej przez przez Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego wystąpiła Beata Gawęcka – Ajchel, regionalny lider ds. ZSK oraz wdrażania LLL.

24 marca 2022r. w Kielcach odbyła się konferencja zorganizowana przez Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego. Wydarzenie zorganizowane zostało po hasłem “Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027: podnoszenie jakości edukacji ponadpodstawowej w kontekście regionalnego rynku pracy i strategicznych inwestycji w regionie”.

Jedną z prelegentek podczas konferencji była Beata Gawęcka – Ajchel, regionalny lider ds. ZSK oraz wdrażania LLL. Ekspertka IBE wystąpiła z tematem “Możliwości rozwoju zawodowego uczniów, absolwentów oraz kadry świętokrzyskich szkół średnich w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz Zintegrowanej Strategii Umiejętności”.

Konferencja pozwoliła zapoznać się z możliwościami finansowania szkolnictwa ponadpodstawowego ze środków unijnych. W nowej perspektywie możliwe będzie sfinansowanie płatnych staży w firmach z regionu, różnego rodzaju zajęć dla uczniów oraz ich udziału w kursach i szkoleniach. Dzięki temu młodzi ludzie będą mogli uzyskać nowe uprawnienia, kwalifikacje bądź kompetencje cenione przez pracodawców na świętokrzyskim rynku pracy.

Celem wydatkowania środków finansowych w latach 2021-2027 jest bowiem podnoszenie jakości i skuteczności doradztwa zawodowego. Ponadto fundusze unijne umożliwią organizację różnorodnych zajęć oraz rozwijanie wsparcia psychologicznego dla uczniów i ich rodziców – powiedziała Beata Gawęcka – Ajchel.

Wdrażany przez nas Zintegrowany System Kwalifikacji stwarza dodatkowe możliwości rozwoju zawodowego uczniów, absolwentów szkół średnich i wyższych oraz kadr oświatowych. Pozwala też wykorzystać rozwiązania ZSK w zakresie nowoczesnego doradztwa zawodowego. Omawiane w toku konferencji kwestie doskonale łączą się z zagadnieniami związanymi ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji oraz obszarami wskazanymi w Zintegrowanej Strategii Umiejętności. ZSK i ZSU stwarzają nowe możliwości dla wszystkich uczniów, w tym z regionu świętokrzyskiego, jak również ich rodziców. Dodatkowo kadry oświatowe – np. nauczyciele i instruktorzy zawodu, dyrektorzy szkół będą mieli możliwość podnoszenia kwalifikacji, a w przypadku nauczycieli przedmiotów zawodowych, aktualizowania wiedzy z wybranych obszarów branżowych – dodała.

Konferencja skierowana była do dyrektorów szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego, a celem tego wydarzenia jest przedstawienie możliwości rozwoju świętokrzyskiej edukacji ponadpodstawowej, zarówno ogólnej jak zawodowej w oparciu o fundusze, w perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Omówione zostały działania ukierunkowane na uzyskanie synergii świętokrzyskiego szkolnictwa ponadpodstawowego z regionalną ofertą kształcenia wyższego na kierunkach technicznych. Pokazano prezentację zaplanowanych inwestycji strategicznych, realizowanych na terenie województwa, ofertę i zakres wsparcia z funduszy EFS+ dla szkół ogólnokształcących, techników i szkół branżowych.

Więcej informacji o konferencji można przeczytać tutaj.

Facebook
Twitter
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

maj 2024

filtruj wydarzenia

Brak wydarzeń