ZSK był partnerem merytorycznym Konferencji Praca 4.0

Eksperci Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wzięli udział w Konferencji Praca 4.0, która była pigułką wiedzy o zmianach i wyzwaniach na rynku pracy, aktualnych inicjatywach w UE i w Polsce oraz o skutecznych rozwiązaniach dla osób zarządzających obszarem HR.
baner Konferencji Konfederacji Lewiatan Praca 4.0

Prezentowane podczas Konferencji zagadnienia obejmowały:

  • dyskusję o różnicach pomiędzy telepracą a pracą zdalną. Wskazano, że większość firm decyduje się obecnie na pracę zdalną częściową jako złoty środek i najlepsze rozwiązanie;
  • zwrócenie uwagi na konieczność zmiany prawa pracy, dostosowaniu go do nowej rzeczywistości;
  • migrantów ekonomicznych na polskim rynku pracy oraz tego jak odnajdują się na nim migranci wojenni. Podkreślono m.in. że potrzebny jest system długofalowego wsparcia i asymilacji migrantów w środowiskach pracy. Konieczna jest praca nad polityką migracyjną z uwzględnieniem integracji w polskim społeczeństwie;
  • nowoczesne technologie w miejscu pracy. Zastanawiano się, w jaki sposób wpływają one na organizację pracy oraz zadania działów HR oraz poruszono kwestię roli AI w obecnym środowisku pracy;
  • budowanie kultury otwartości w organizacji w odniesieniu do kwestii wielopokoleniowości.

Pierwszego dnia Maciej Tauber, lider projektu ZSK 6, wziął udział w panelu “Strategia umiejętności na polskim rynku pracy”.

W panelu, moderowanym przez Sławomira Szymczaka, Eksperta Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan uczestniczyli: Ewa Rumińska-Zimny (Wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet), Kamila Skorupińska (Dyrektorka ds. personalnych, Medicover), Maciej Tauber (Lider projektu ZSK 6), prof. Joanna Żukowska (Wicedyrektorka, Instytut Przedsiębiorstwa, Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Viktor Fleischer (Ekspert, Austrian Federation of Industries), Robert Plummer (Senior Adviser, BusinessEurope).

Uczestnicy rozmawiali o tym, jak niedostosowanie umiejętności i kwalifikacji kandydatów do aktualnych potrzeb pracodawców stanowi jedną z największych barier rozwoju firm. Zastanawiali się nad tym, czy reskilling i upskilling stają się koniecznością, które kompetencje i kwalifikacje są najbardziej pożądane na polskim rynku pracy oraz o tym, jak dostawać system edukacji do potrzeb pracodawców?

Maciej Tauber wskazał istotność roli edukacji nieformalnej, ponieważ tam właśnie znajduje się przestrzeń na rozwój. Zaapelował też o tworzenie przyjaznych doświadczeń edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb i pasji zatrudnionych osób. Jak wynika z badań, zaangażowanie w edukację formalną jest na poziomie 2,5%, a w edukację pozaformalną 25%.

Konferencja Praca 4.0 - panel "Strategia umiejętności na polskim rynku" z udziałem Macieja Taubera

Z kolei na pytanie o rolę edukacji formalnej lider ZSK 6 podkreślił, że szkoła przede wszystkim powinna kłaść nacisk na rozwój kompetencji kluczowych na różnych poziomach, ponieważ w kontekście wyzwań nowoczesnej technologii nadal podstawą jest komunikacja, czego przykładem są prompty dla sztucznej inteligencji. Zwracał także uwagę na istotność rozwijania i wspierania tzw. 4k, czyli kompetencji miękkich, kooperacji, kreatywności i krytycznego myślenia.

Warsztaty online

Trzeciego dnia Konferencji eksperci ZSK: Martyna Kruszyńska-Ostrowska (Główna analityczka ds. współpracy ze środowiskami branżowymi), Dariusz Sikorski (Ekspert ds. współpracy ze środowiskami branżowymi) oraz Aleksandra Wojciechowska (Ekspertka ds. współpracy ze środowiskami branżowymi), poprowadzili warsztat online “Zintegrowany System Kwalifikacji odpowiedzią na zmieniający się rynek pracy”. Podczas warsztatu zaprezentowano rozwiązania wspierające pracowników i pracodawców w poruszaniu się po dynamicznie zmieniającym się rynku pracy i przedstawiono założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, jego rozwój oraz narzędzia przydatne w planowaniu ścieżki kariery.

Zespół zaprezentował następujące narzędzia i opcje wsparcia:

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn