Ekspertki Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji brały udział w uroczystych obchodach Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

banner uroczystości obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
Na zaproszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie udział w wydarzeniu wzięły dwie ekspertki Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: Agnieszka Marszałek, liderka projektu ZRK 3 ("Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie") i Irmina Sokulska, ekspertka kluczowa ds. walidacji i uczenia się przez całe życie, ZSK 6 ("Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce").

W części dotyczącej zmian na rynku pracy poprowadziły one jeden z wykładów na temat z: „Praktycznych aspektów wspierania uczenia się przez całe życie z użyciem narzędzi cyfrowych wykorzystujących dane Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”. Opowiedziały o kilku narzędziach, które powstały w IBE w ramach projektów wspierających rozwój ZSK, bazujących na danych Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) i przydatnych w pracy doradców zawodowych. Przedstawiły też możliwości wykorzystania ZRK jako nowoczesnego narzędzia ułatwiającego planowanie rozwoju edukacyjnego i zawodowego osób w różnym wieku.

>>>>> prezentacja do pobrania

Podczas swojego wystąpienia ekspertki zaprezentowały również chatbot o nazwie „ZeteRKa, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznego wspomagania doradztwa zawodowego. Mówiły o „Kompasie Szkolnictwa Branżowego – narzędziu, które ułatwia planowanie własnej ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego w oparciu o kwalifikacje nadawane w szkolnictwie zawodowym. Omówiły też drugi „Kompas, rozbudowany o kwalifikacje wolnorynkowe i te nadawane w szkolnictwie wyższym. Wspomniały o ofercie dla młodych – o elektronicznych narzędziach, takich jak.: „Małe ZRK i „Wiem, co umiem”, które pomagają młodym osobom zrozumieć wartość potwierdzania posiadanych umiejętności. Przedstawiły także inne wypracowane w Instytucie Badań Edukacyjnych narzędzia, które mogą być wykorzystane przez doradców zawodowych podczas pracy z klientami:

  • Metodę Bilansu Kompetencji służącą doradcom zawodowym do rozpoznawania tego, co dana osoba wie i umie, oraz opisania tego w taki sposób, aby móc pokazać te kompetencje innym (czyli tzw. audytu umiejętności); pozwala na przygotowanie planów rozwoju. Została stworzona z myślą o osobach zainteresowanych walidacją, doradcach zawodowych oraz działach HR;
  • Moje Portfolio – narzędzie online do gromadzenia dowodów nabytej wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych, a także tworzenia planów rozwoju; zostało stworzone dla: uczniów i studentów, doradców zawodowych, działów HR i wszystkich osób zainteresowanych walidacją.

Zaprezentowane przez Instytut Badań Edukacyjnych elektroniczne narzędzia umożliwiają znacznie łatwiejsze korzystanie z gromadzonych w ZRK danych przez osoby, które chcą zdobywać kwalifikacje oraz pomagają w nowoczesnym doradztwie zawodowym.

„To zaszczyt dla nas móc uczestniczyć w tak uroczystym i ważnym dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia dniu. Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy są ważnymi partnerami we wdrażaniu rozwiązań proponowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, wspierających rozwoju kapitału ludzkiego. Jednym z nich jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji wraz z pakietem narzędzi ułatwiających praktyczne wykorzystanie jego zasobów przez doradców zawodowych w ich codziennej pracy z klientem. Cieszy nas, że dzięki takim rozwiązaniom szczytne idee zyskują swój praktyczny wymiar i użyteczność” – powiedziała Agnieszka Marszałek.

Agnieszka Marszałek, liderka projektu ZRK 3 ("Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie")
Agnieszka Marszałek, liderka projektu ZRK 3 (“Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie”)

„Na uroczystych obchodach Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia mieliśmy wspaniałą okazję zaprezentować i przybliżyć doradcom narzędzia wspierające rozwój kapitału ludzkiego. Metoda Bilansu Kompetencji i Moje Portfolio cieszyło się dużym zainteresowaniem” – dodała Irmina Sokulska.

Irmina Sokulska, ekspertka kluczowa ds. walidacji i uczenia się przez całe życie, ZSK 6 ("Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce")
Irmina Sokulska, ekspertka kluczowa ds. walidacji i uczenia się przez całe życie, ZSK 6 (“Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce”)

 

Uczestnicy mogli również wysłuchać następujących wykładów:

  • „Nowoczesne technologie w miejscu pracy” – jak AI, automatyzacja i cyfryzacja wpłynie na rynek pracy i zapotrzebowanie na określone zawody, umiejętności?” prof. zw. dr. hab. Jacka Męciny, Doradcy Zarządu Konfederacji Lewiatan;
  • „Za Horyzontem Stereotypów: 6304 historie” Tomasza Szklarskiego, Prezesa Zarządu Międzynarodowej Fundacji Reaxum.

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia to okazja do podsumowania kwestii związanych z rynkiem pracy, jakie miały miejsce w mijającym roku i dobry moment na podziękowanie osobom związanych z nim. Dlatego podczas towarzyszącej wydarzeniu gali pracownicy powiatowych i miejskich urzędów pracy oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie otrzymali dyplomy uznania za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju mazowieckiego rynku pracy. Słowo wstępne wygłosili: Tomasz Sieradz, Dyrektor WUP w Warszawie oraz, w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika – Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Publiczne służby zatrudnienia mają swoją historię i tradycję.  27 stycznia 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał nowatorski „Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami”, który przewidywał m.in. wprowadzenie powszechnego dostępu do pośrednictwa pracy i zasiłki dla bezrobotnych. Na kanwie dekretu z 1919  r., 91 lat później ustanowiono Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, który przypada 27 stycznia.

zdjęcia: WUP w Warszawie

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn