Zintegrowany System Kwalifikacji – możliwości dla edukacji

Raport z przebiegu spotkań informacyjnych opracowano w ramach projektu “Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK 4”.

W ramach przygotowań przeprowadzono cykl spotkań informacyjnych, będących wsparciem dla nauczycieli i innych interesariuszy w zakresie korzystania z narzędzi ZSK oraz opisywania kwalifikacji. Ponadto zaprezentowano informacje na temat szeroko pojętych zagadnień związanych z ideą uczenia się przez całe życie i kwalifikacji rynkowych w edukacji.

W niniejszym raporcie przedstawiono przyjęte założenia oraz przebieg dwudniowych spotkań informacyjnych z elementami warsztatu pn. „Zintegrowany System Kwalifikacji – możliwości dla edukacji”.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 1,2 MB)

 

Zintegrowany System Kwalifikacji – możliwości dla edukacji

LANGUAGE OF PUBLICATION
Polski
DATE OF PUBLICATION
2021
AUTHOR / AUTHORS OF THE PUBLICATION
Lebedowicz Barbara , Walczak Dominika, Frołow Ewa , Kuklińska Katarzyna Lidia, Osowska Małgorzata, Parys Monika , Staszewicz Monika , Hubczyk Rafał