Zintegrowany System Kwalifikacji − narzędzie pracy doradcy zawodowego

ilustracja mózgu dotykanego z jednej strony przez ludzką dłoń, a z drugiej - przez wygenerowaną komputerowo dłoń robota / sztucznej inteligencji
Instytut Badań Edukacyjnych i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie zapraszają na seminarium pt. „Zintegrowany System Kwalifikacji − narzędzie pracy doradcy zawodowego”, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Centrum Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie (ul. Mościckiego 27).

Wydarzenie skierowane jest do doradców edukacyjno-zawodowych, nauczycieli-wychowawców, konsultantów i doradców metodycznych oraz wszystkich, którym bliska jest idea uczenia się przez całe życie. Seminarium organizowane jest we współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie.

Celem seminarium jest umożliwienie poszerzenia wiedzy o ZSK osobom, których praca ma wpływ na dokonywanie przez młodych ludzi wyborów związanych z ich przyszłą ścieżką edukacyjno-zawodową. Seminarium będzie miało charakter praktyczny, wspólnie opracujemy propozycje konspektów lekcji poświęconych tematyce ZSK. Spotkanie będzie też okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz do omówienia funkcjonujących dobrych praktyk w tej dziedzinie.

POBIERZ PROGRAM

LINK DO REJESTRACJI

PARTNERZY
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie

Facebook
Twitter
LinkedIn