I Ogólnopolski Kongres Edukacji Przyszłości

ilustracja mózgu dotykanego z jednej strony przez ludzką dłoń, a z drugiej - przez wygenerowaną komputerowo dłoń robota / sztucznej inteligencji
W dniach 3-4 października 2018 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbył się I Ogólnopolski Kongres Edukacji Przyszłości. Organizatorami wydarzenia byli: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Pracownia Doskonalenia Kadry Kierowniczej, Doradztwa Metodycznego i Badań Oświatowych, Targi Kielce S.A.

Kongres adresowany był do dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli oraz doradców zawodowych. Honorowy patronat objęli: Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, Pani Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski, Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce. Jednym z partnerów wydarzenia został Instytut Badań Edukacyjnych, który reprezentowany był przez był Pana Marcina Marciniaka-Mierzejewskiego. Prelegent IBE przeprowadził wykład „Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) – czym jest i do czego służy?”. Zaś doradcy regionalni z województwa świętokrzyskie przez dwa dni trwania kongresu udzielali informacji nt. ZSK.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn