Zdaniem instytucji certyfikującej

Jak wygląda droga od opisu kwalifikacji do pierwszego wydanego certyfikatu i co jest na niej najistotniejsze, podpowiadają przedstawiciele instytucji certyfikujących.

Arkadiusz Grądkowski, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED

Izba POLMED w 2022 r. rozpoczęła walidację i certyfikację w zakresie włączonej do ZSK kwalifikacji  Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie. Wdrożenie powyższych usług przebiegło relatywnie łatwo z uwagi na fakt, iż Izba POLMED jest najstarszą i najbardziej rozpoznawalną organizacją w Polsce skupiającą producentów i dystrybutorów działających na polskim rynku wyrobów medycznych.

Kluczowe przy wdrożeniu nowego procesu okazało się skorzystanie z doświadczenia zdobytego przy realizacji podstawowych celów Izby POLMED, jakimi są reprezentacja i wspieranie firm działających w tej branży, w tym dbałość o zapewnienie transparentnego środowiska biznesowego. Pozwoliło to na:

  1. właściwe zdefiniowanie kwalifikacji w odpowiedzi na zgłaszane do Izby POLMED potrzeby rynku (poszerzenie rynku pracowników uprawnionych do realizacji zleceń na wyroby medyczne w ramach kontraktu z NFZ),
  2. sprawną organizację walidacji oraz certyfikacji,
  3. uproszczenie zadania dotarcia z ofertą do podmiotów i osób zainteresowanych zdobyciem certyfikatu w zakresie tej kwalifikacji.

Ważnym etapem wdrożenia było przeprowadzenie testów końcowych, zebranie opinii wszystkich uczestników, w tym również Instytutu Badań Edukacyjnych i Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości, oraz wprowadzenie zmian zapewniających odpowiednią efektywność i jakość całego procesu.

Kwalifikacja wdrażana w ramach ZSK musi przede wszystkim odpowiadać na potrzeby rynku. Dotyczy to obszaru i zakresu kwalifikacji przy akceptowalnych terminach i kosztach uzyskania certyfikatu.

 

Źródło: Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

Kacper Michałowski, prezes zarządu Lovebike Sp. z o.o.

Odpowiedź na otwierające tekst pytanie ujmę w trzech głównych punktach.

Po pierwsze: znajdź swoją grupę docelową i porozmawiaj z nią. Dowiedz się, kto będzie chciał skorzystać z walidacji – czy będą to tylko osoby fizyczne, czy może raczej podmioty, które chcą potwierdzić kwalifikacje pracowników? Do nich skieruj swoją komunikację.

Po drugie: dokładnie zaprojektuj proces jako usługę w taki sposób, żeby uwzględniał on potrzeby grupy docelowej na każdym etapie – od sposobu zgłaszania na walidację aż po wydanie certyfikatu.

A po trzecie: przeprowadzaj walidacje testowe – praktyka to świetny sposób na wychwycenie słabych punktów i wąskich gardeł oraz przećwiczenie procesu z osobami odpowiedzialnymi za jego obsługę. Walidacja testowa może być również sposobem na promocję. Odpowiednio dobrani partnerzy będą ambasadorami zarówno instytucji certyfikującej, jak i całej kwalifikacji. Dodatkowo gdzie tylko możesz lobbuj za promowaniem ZSK jako całości – od rozpoznawalności i prestiżu systemu zależy los Twojej instytucji. Nie zrażaj się niepowodzeniami. Nastaw się na długi marsz i organiczną pracę na rzecz zwiększenia rozpoznawalności kwalifikacji.

Źródło: Lovebike Sp. z o.o.

Komentarz eksperta IBE

Na łamach Kwartalnika ZSK pojawił się już niejeden artykuł dotyczący przygotowywania opisu kwalifikacji. Na drodze od pomysłu do wydania pierwszego certyfikatu kwalifikacji rynkowej przygotowanie opisu jest niewątpliwie czasochłonne, ale to dopiero pierwszy krok. Kolejnym będzie przygotowanie się do prowadzenia walidacji, jeżeli oczywiście autor kwalifikacji (w znaczeniu: podmiot, który składa wniosek) jest zainteresowany walidowaniem i certyfikowaniem opisanej przez siebie kwalifikacji oraz stosowny wniosek złożył. Ponieważ proces włączania kwalifikacji trwa kilka (a niekiedy kilkanaście) miesięcy, warto ten czas wykorzystać na przygotowanie instytucji do prowadzenia walidacji, w tym przygotowanie szczegółowego planu walidacji i opracowania niezbędnych materiałów. O tym, jak to zrobić, można przeczytać w publikacji IBE Rekomendacje w zakresie funkcjonowania instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, a już niebawem ukaże się kolejna pozycja pełna cennych informacji na ten temat – „Jak przygotować i przeprowadzić walidację? Wskazówki dla instytucji certyfikujących”.

W obydwu wypowiedziach przedstawicieli instytucji certyfikujących (IC) wyraźny jest aspekt dostosowania usługi do potrzeb grupy docelowej, co przypomniało mi historię pewnego profesora, który starał się zawsze dopasować do odbiorców, np. jadąc na konferencję dla nauczycieli i nauczycielek języka polskiego, przeglądał Pana Tadeusza, żeby znaleźć cytat, którym zaskarbi sobie sympatię słuchaczy i słuchaczek jego wykładu. Podobnie w przypadku usług niezmiernie ważne jest uwzględnianie optyki i oczekiwań usługobiorców. Co prawda dla jakości walidacji duże znaczenie ma też jej zgodność z założeniami (i opisem kwalifikacji) i powtarzalność, jednak niewątpliwie należy również uwzględniać możliwości IC, specyfikę danej branży/rynku, a także perspektywę osoby mogącej przystąpić do tej walidacji. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom odbiorców może stać się elementem przewagi konkurencyjnej danej IC. Oczywiście należy pamiętać, że dostosowanie to może dotyczyć np. przyjętych narzędzi czy sposobu komunikacji, a nie elementów kluczowych, tj. wynikających z opisu kwalifikacji i zapewniających jakość procesu – te powinny być bezwzględnie wzięte pod uwagę. Aby to osiągnąć, nie ma konieczności czytania epopei narodowych, a już szczególnie nie zaleca się brania na sztandar cytatu z Mickiewicza „Ja z synowcem na czele, i – jakoś to będzie!”, wystarczy odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań, szczegółowo zaplanować cały proces, który będą przechodzić kandydaci i zastosować powyższe wskazówki doświadczonych instytucji. A jeżeli proces przygotowania do walidacji budzi jakieś pytania, na które ww. publikacje nie dają odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu: wsparcie.ic@ibe.edu.pl

Elżbieta Strzemieczna – zawodowo i prywatnie zajmuje się tworzeniem innym warunków do rozwoju ich kompetencji, z IBE związana od 2018 r., obecnie ekspertka kluczowa zadania 1 w projekcie ZSK 5, gdzie odpowiada za współpracę i wsparcie kluczowych interesariuszy ZSK: ministrów właściwych, podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości, podmiotów zainteresowanych opisaniem kwalifikacji rynkowej i instytucji certyfikujących.

Facebook
Twitter
LinkedIn