Zarządzanie relacjami z klientem nową kwalifikacją w ZSK

ZSK powiększył się właśnie o kolejną kwalifikację. Jest ona przeznaczona dla osób, które chcą w nowoczesny sposób budować kontakty z klientami.

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji trafiła właśnie nowa kwalifikacja. “Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM” została włączona przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Posłuży wszystkim, którzy chcą budować relacje z klientem w nowoczesnej firmie.

CRM – co to jest?

CRM, czyli Customer Relationship Management, to zespół działań i instrumentów, które są niezwykle przydatne w zarządzaniu kontaktami z klientami. System jest specyficzną formą komunikacji  i pomaga w usystematyzowaniu pracy przedsiębiorstwa. CRM obejmuje swoim zasięgiem nie tylko metody, ale także oprogramowanie informatyczne i pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje internet.

Dzięki znajomości CRM, przedsiębiorstwo może jeszcze lepiej odpowiadać na zapotrzebowanie klientów. To również idealne narzędzie do budowania przewagi marketingowej. 

CRM – nowa kwalifikacja rynkowa w ZSK

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową “Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM” wyszukuje, w oparciu o wyznaczone cele, dane klientów oraz realizuje proces obsługi klienta z wykorzystaniem systemu CRM. Dostosowuje swoje działania do wyznaczonych celów, rodzaju produktu czy usługi oraz specyfiki odbiorcy. Ponadto wyszukuje, weryfikuje i przetwarza informacje o klientach, które są niezbędne do zwiększenia efektywności sprzedaży.

Potrafi również samodzielnie planować działania, monitorować i analizować przebieg procesu w systemie CRM oraz dostosowuje plan działania w celu osiągnięcia założonych rezultatów. Zabezpiecza także i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa.

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową “Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM” współpracuje z osobami realizującymi proces sprzedaży: pozyskującymi leady sprzedażowe, przygotowującymi strategie sprzedaży, czy nadzorującymi proces sprzedaży.

Więcej informacji o kwalifikacji dostępne są w załączniku.

Facebook
Twitter
LinkedIn