ZSK z kolejnymi kwalifikacjami rynkowymi

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zostały włączone kolejne kwalifikacje. Dotyczą gospodarki odpadami medycznymi, koordynowania projektów komunikacyjnych oraz doradztwie przy prowadzeniu firmy.

Do ZSK trafiły trzy kwalifikacje rynkowe. Minister Zdrowia włączył do systemu kwalifikację “Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania”.

Osoba posiadająca ww. kwalifikację pracuje samodzielnie, okazjonalnie nadzorując pracę innych. Jest odpowiedzialna za opracowanie procedur postępowania z odpadami medycznymi oraz obiegu ewidencji odpadów medycznych. Organizuje odbiór odpadów medycznych, przygotowuje materiały oraz organizuje szkolenia dla innych osób zatrudnionych w placówce. Do jej obowiązków należy przygotowanie okresowych kontroli wewnętrznych oraz współpraca z organami kontroli zewnętrznej.

Komunikacja i firma – nowe kwalifikacje w ZSK

Do ZSK trafiły również kwalifikacje włączone przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Pierwsza z nich to “Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej”. Dotyczy osób, które są przygotowane do zaplanowania projektu komunikacyjnego w firmie. 

Druga kwalifikacja to “Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”. Pracownik taki, wykorzystując znajomość podstaw prawnych oraz wymogów formalnych, dobiera optymalną formę prowadzenia i rozliczania działalności do pomysłu biznesowego i zasobów klienta. Wspiera go w trakcie rejestrowania działalności, doradza w opracowaniu biznesplanu, pomaga w oszacowaniu przychodów i kosztów prowadzenia wybranej działalności.

Z kolei dla już prowadzonych firm przeprowadza analizę zasobów oraz jego otoczenia, identyfikując problemy i rekomenduje działania naprawcze, w tym w zakresie procesów przekształceń własnościowych.

Koordynacją prac i wsparciem merytorycznym w zakresie wdrażania ZSK zajmuje się Instytut Badań Edukacyjnych.

Czym są kwalifikacje rynkowe – zobacz nagranie

Facebook
Twitter
LinkedIn