Do ZSK trafiła właśnie kwalifikacja z obszaru rzemiosła

Zintegrowany System Kwalifikacji powiększył się o ważną kwalifikację rynkową. Dotyczy ona procesu obróbki skrawaniem.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do ZSK kwalifikację z obszaru rzemiosła “Operator obrabiarek skrawających – dyplom mistrzowski”. Odpowiada ona 5 poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Osoba z kwalifikacją “Operator obrabiarek skrawających – dyplom mistrzowski” posiada rozległą wiedzę na
temat maszyn, narzędzi i materiałów stosowanych w procesie obróbki skrawaniem. Jest przygotowana do planowania i przeprowadzenia procesu obróbki skrawaniem na podstawie otrzymanej dokumentacji technicznej.

Kontroluje przebieg wykonywanych zadań oraz ocenia jakość wykonanego elementu. Organizuje stanowisko pracy własne oraz pracowników, w tym odpowiada za przygotowanie narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywania powierzonego zadania, w tym potrafi tworzyć proste programy obróbki wytwarzanych części na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Nadzoruje, jak również samodzielnie użytkuje i konserwuje maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w obróbce skrawaniem oraz samodzielnie posługuje się dokumentacją techniczną, techniczno-ruchową (DTR) oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń skrawających.

ZSK z nową kwalifikacją rynkową

Osoba posiadająca kwalifikację “Operator obrabiarek skrawających – dyplom mistrzowski” jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stosowania odpowiednich przepisów prawa, planowania i wdrażania działań marketingowych, wdrażania usprawnień technicznych i organizacyjnych, prowadzenia dokumentacji firmy. Odpowiada za podlegający jej personel i za organizację pracy w zespole, tj. przede wszystkim planuje i nadzoruje pracę zespołu oraz ocenia jakość zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

“Operator obrabiarek skrawających – dyplom mistrzowski” – opis kwalifikacji

Jest także przygotowana do udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym współpracowników. Stosuje zróżnicowane metody nauczania na bazie podstawy programowej, programów nauczania w zawodzie oraz uczenia w procesie pracy.

Facebook
Twitter
LinkedIn