Zapotrzebowanie na cyfrowe poświadczenia w standardzie Open Badges

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją przygotowaną przez zespół ekspertów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Autorami raportu są Sebastian Michalik oraz Joanna Felczak.

Publikacja raportu “Zapotrzebowanie na cyfrowe poświadczenia w standardzie Open Badges” jest ściśle związana z podjęciem przez Instytut Badań Edukacyjnych prac nad powstaniem innowacyjnego narzędzia do digitalizacji poświadczeń. System Odznaka+ wpisuje się w ideę uczenia się przez całe życie oraz wspiera rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Tematyka raportu dotyczy stosunkowo nowego rozwiązania, jakim są cyfrowe poświadczenia w standardzie Open Badges. Raport prezentuje wyniki zrealizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych eksploracyjnego badania jakościowego, które pozwoliło na zrozumienia dwóch obszarów w kontekście uczenia się przez całe życie (LLL) – etapowego gromadzenia i poświadczania osiągnięć oraz ich digitalizacji – z drugiej – odwołuje się do publikacji i opracowań poświęconych badanemu problemowi.

Pobierz raport 

W publikacji zaprezentowano możliwości i uwarunkowania cyfrowego poświadczania osiągnięć oraz zidentyfikowano czynniki determinujące zapotrzebowanie na nie zarówno w przypadku podmiotów instytucjonalnych (firm, uczelni, szkół, instytucji certyfikujących), jak osób pracujących i uczących się. 

Autorami raportu są Sebastian Michalik oraz Joanna Felczak. Opiekę merytoryczną sprawował Michał Nowakowski, lider projektu ZSK4 oraz współtwórca systemu Odznaka+.

Zobacz, jak działa system Odznaka+ w praktyce

 

Facebook
Twitter
LinkedIn