5 mld euro ze środków EFS+ na rozwój społeczny

Komisja Europejska zatwierdziła program krajowy pn. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Program FERS identyfikuje kluczowe wyzwania w obszarze polityk społecznych – edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, na które chcemy skutecznie odpowiedzieć w ciągu najbliższych siedmiu lat. Duży nacisk zostanie położony na:

  • rozwój edukacji i uczenia się przez całe życie,
  • kształcenie kadr dla gospodarki,
  • tworzenie równych szans w życiu społecznym i zawodowym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • wzmacnianie systemu ochrony zdrowia,
  • poprawę dostępności usług publicznych.

Wśród tych działań zaplanowaliśmy inicjatywy, które w sposób kompleksowy rozwiązują problemy społeczne występujące powszechnie w Polsce, np. w zakresie dostępu do miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech czy też wykluczenia cyfrowego.

Budżet programu to ok. 4,9 mld euro (4 mld wkładu UE). Więcej informacji na power.gov.pl.

Facebook
Twitter
LinkedIn