Udane zakończenie projektu ConstructyVET

Osoby biorące udział w konferencji zakończenia projektu Constructy VET
Za nami konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt ConstructyVET. Eksperci z kilku europejskich krajów zastanawiali się, jak dopasować ścieżki kształcenia kadry kierowniczej sektora budowlanego do dynamicznie rozwijającej się branży.

Nowe wyzwania w edukacji zawodowej

Konferencja odbyła się 29 czerwca w Warszawie i wzięło w niej udział niemal 60 osób, w tym goście z Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Hiszpanii, Niemiec i Portugalii.

Na konferencji omawiane były zagadnienia związane z edukacją zawodową i rozwijaniem kompetencji miękkich – określanych także jako umiejętności przenośne (transversal skills) – w kontekście stanowisk lidera zespołu i kierownika budowy.

Uczestnicy podkreślali, że jest to ważne nie tylko dla szybkiego rozwoju sektora budowlanego, ale także dla bezpieczeństwa pracy osób w nim zatrudnionych. Wskazano na potrzebę organizacji szkoleń w obszarach związanych z bezpośrednim komunikowaniem i zarządzaniem pracownikami na budowie, przywództwem i motywowaniem pracowników. Zgodzono się, że już na etapie edukacji zawodowej konieczne jest rozwijanie tych kompetencji.

ConstructyVET

Projekt dotyczy dwóch stanowisk w budownictwie: kierownika budowy (worksite supervisor) oraz brygadzisty (team leader). Na podstawie analizy zapotrzebowania na konkretne kompetencje wymagane na tych dwóch stanowiskach opracowano m.in. specjalne programy nauczania, aby lepiej dopasować ścieżki kształcenia do potrzeb przedsiębiorstw branży budowlanej.

Trzyletni projekt został podzielony na cztery etapy. W pierwszym etapie uczestnicy ConstructyVET skupili się na zidentyfikowaniu luk kompetencyjnych kierowników i brygadzistów. Przeprowadzono wywiady indywidualne (w sumie ponad 100) i pogłębione wywiady grupowe, które dotyczyły m.in. zmian w branży i środowisku pracy. Kolejne etapy dotyczyły rozwijania treści i efektów uczenia się, które mają niwelować zdiagnozowane braki kompetencyjne. Powstała lista modułów kształcenia oraz zestawów efektów uczenia się wraz z kryteriami ich weryfikacji, które mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych lub rozwijania istniejących szkoleń w poszczególnych krajach. Sformułowano wskazówki dotyczące rozwijania kompetencji i metody ich potwierdzania. Ostatni etap obejmuje przeprowadzenie pilotaży dotyczących nowych lub zmodyfikowanych szkoleń.

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+. W ConstructyVET biorą udział instytucje i organizacje branżowe z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Belgii i Portugalii oraz Instytut Badań Edukacyjnych z Polski.

Facebook
Twitter
LinkedIn