„Montowanie stolarki budowlanej” – rozdano pierwsze certyfikaty

„Montowanie stolarki budowlanej” to jedna z kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 29 czerwca przeprowadzono walidację i rozdano pierwsze certyfikaty poświadczające kompetencje, którymi mogą być zainteresowani przedstawiciele branży budowlanej oraz uczniowie szkół zawodowych i techników.
Stolarz przy pracy w zakładzie stolarskim

Pierwsze certyfikaty rozdane

Udało nam się z sukcesem przeprowadzić pierwszy proces egzaminacyjny dla kwalifikacji rynkowej Montowanie stolarki budowlanej. Do egzaminu podeszli uczniowie 3 klasy Technikum Budowlanego nr 2 w Bytomiu. Ośmioro uczestników pozytywnie zakończyło weryfikację, tym samym są to pierwsze osoby, które otrzymały certyfikaty VCC potwierdzające kwalifikację” – mówi Radosław Panas, Prezes Zarządu Fundacji VCC, instytucji certyfikującej, czyli nadającej kwalifikację.

Egzamin praktyczny montowania stolarki budowlanej w mobilnym laboratorium. Kandydaci montują onko.

Egzamin okazał się przede wszystkim wyzwaniem mentalnym i organizacyjnym dla uczestników z uwagi na długi czas jego trwania – 8 godzin. Podczas egzaminu wykorzystaliśmy unikalne laboratorium mobilne, które służy zarówno do przeprowadzania szkoleń przygotowujących do nabycia kwalifikacji, jak również do samej realizacji egzaminów. Dzięki takiemu rozwiązaniu egzaminy mogą być z powodzeniem realizowane w całym kraju”.

Wzór certyfikatu PRK

Montowanie stolarki budowlanej

Osoba legitymująca się tą kwalifikacją posiada ogólną wiedzę na temat stolarki budowlanej oraz umiejętności w zakresie montażu okien i drzwi balkonowych, okien dachowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, bram czy krat. Wykwalifikowany monter ma rozeznanie w najnowocześniejszych technologiach związanych z montażem i obsługą stolarki budowlanej, a także zna zasady konserwacji i serwisowania stolarki budowlanej. Dla montera z certyfikatem dokumentacja projektowa czy specyfikacja techniczna nie stanowią żadnych tajemnic.

Uczestnikom egzaminu, w tym trzem kobietom, zostaną wydane certyfikaty z numerem Polskiej Ramy Kwalifikacji. Jesteśmy pewni, że ci młodzi ludzie, którzy za moment wejdą na rynek pracy, dzięki potwierdzeniu kwalifikacji znacząco zwiększą swoje szanse na znalezienie zatrudnienia w sektorze budowlanym i zasilą profesjonalne ekipy montażowe. Na przełomie sierpnia i września kolejni uczniowie tej szkoły rozpoczną proces szkoleniowy i po jego zakończeniu będą mieli szansę na potwierdzenie kwalifikacji” – dodaje Radosław Panas.

Branża budowlana potrzebuje pracowników o sprawdzonych kwalifikacjach – to warunek konieczny jej dalszego rozwoju, zapewnienia odpowiedniego standardu usług, a nawet bezpieczeństwa pracy.

Osoby posiadające kwalifikację mogą podjąć pracę w firmach produkujących stolarkę budowlaną, w przedsiębiorstwach zajmujących się wykonawstwem budowlanym, a także w ramach własnej działalności gospodarczej.

Facebook
Twitter
LinkedIn