ZSK i transformacja gospodarcza Śląska. Relacja z konferencji “Kwalifikacje w dobie zmian w sektorze górniczym i pozagórniczym”

Konferencja była adresowana do przedstawicieli branży górniczej, budowlanej i motoryzacyjnej. Jednym z głównych wątków spotkania było m.in. określenie potencjału rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w kontekście wyzwań związanych z transformacją gospodarczą regionu Śląska.  

Wydarzenie było doskonałą okazją do zainicjowania współpracy branż zainteresowanych partycypacją w rozwiązaniach oferowanych przez Zintegrowany System Kwalifikacji. Jednym z takich rozwiązań są sektorowe ramy kwalifikacji, z powodzeniem stosowane w wielu polskich branżach.

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi działania upowszechniające ideę Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz wspiera interesariuszy w opisywaniu i włączaniu kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Cieszy nas owocna współpraca z Jastrzębską Spółką Węglową, dzięki której mamy nadzieję, że wspólnie opisane kwalifikacje rynkowe przyczynią się do podniesienia kompetencji w branży górniczej, a tym samym ułatwią przewidywaną transformację gospodarczą regionu – powiedział w swoim wystąpieniu otwierającym zabrzańską konferencję Ireneusz Baranowski, zastępca dyrektora IBE ds. ZSK (na zdjęciu).

Uczestnicy konferencji, która odbyła się w przestrzeniach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, mieli także okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie trendów panujących na rynkach pracy – lokalnym i ogólnopolskim.

Rozwój regionów jest zdeterminowany posiadaniem wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza w branżach strategicznych, takich jak górnictwo. Instytut Badań Edukacyjnych w ramach sieci Regionalnych Centrów wspiera zarówno lokalnych liderów jak i największych przedsiębiorców, m.in. JSW, w wytyczaniu kierunków rozwoju kadr. Współpraca z JSW Szkolenie i Górnictwo stanowi również przykład pionierskiego podejścia do opisu i włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK, w których opisane zestawy efektów uczenia są ważne zarówno dla branży górniczej, jak i branż okołogórniczych. Dzięki temu pracownicy potwierdzając swoje umiejętności będą mieli lepsze szanse na zatrudnienie np. w branży budowlanej czy motoryzacyjnej – powiedziała Dominika Bagińska-Chyłek, ekspertka kluczowa Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

W trakcie konferencji odbyły się trzy sesje tematyczne:

  • “Kwalifikacje dla każdego” – podczas której zostały poruszone tematy związane z ZSK, kwalifikacjami na rynku pracy oraz transformacją gospodarczą regionu.
  • “Górnictwo i rynek pozagórniczy – górnictwo dla branż” – gdzie głównym tematem były m.in. kwalifikacje rynkowe, opisywane przez JSW SiG we współpracy z IBE.
  • “Kwalifikacje w dobie zmian” – była to debata panelowa, podczas której m.in. omówiono kierunki rozwoju kwalifikacji rynkowych w kontekście współpracy międzysektorowej.

Partnerem wydarzenia był JSW Szkolenie i Górnictwo. Patronat nad konferencją objęli: Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Techniki Górniczej KOMAG oraz „Jastrzębski Węgiel”.

PROGRAM DO POBRANIA

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

lipiec 2024

filtruj wydarzenia

Brak wydarzeń