wy:myśl kwalifikację – konkurs dla szkół i placówek. FAQ

Ruszył konkurs Instytutu Badań Edukacyjnych, który ma zachęcić dzieci i młodzież do potwierdzania swoich umiejętności i zdobywania nowych kwalifikacji. Poniżej prezentujemy najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu oraz odpowiedzi.

Czy uczestnikiem w konkursie może być cala klasa, która wykona jedna wspólną pracę?

Autorami prac może być jedna lub więcej osób, czyli może to być cała klasa, grupa uczniów z jednej lub kilku klas czy też jeden uczeń. Należy jednak pamiętać, że w wg. regulaminu konkursu Uczestnikiem konkursu jest formalnie szkoła lub placówka prowadząca działalność edukacyjną. Osoba reprezentująca Uczestnika (czyli np. dyrektor szkoły) zgłasza pracę w konkursie za pomocą Formularzy (zał. nr 1 i 2 do Regulaminu). Praca powinna być wykonana w imieniu Uczestnika Konkursu przez dzieci i młodzież przy wsparciu Opiekuna wskazanego w Formularzu zgłoszenia (zał. nr 1 do Regulaminu). Należy też pamiętać, że Uczestnik Konkursu (szkoła lub placówka edukacyjna) przed zgłoszeniem pracy konkursowej zobowiązany jest uzyskać od opiekunów prawnych Autorów prac oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w konkursie oraz oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Uczestnika Konkursu (Załącznik nr 3 do Regulaminu).

Czy w konkursie może wziąć udział jedna klasa szkoły podstawowej licząca 17 osób? Czy jest ona wtedy traktowana wg regulaminu jako jeden Uczestnik? Czy ewentualna nagroda jest wtedy do dyspozycji klasy, czy szkoły?

Autorami prac może być jedna lub więcej osób, czyli może to być cała klasa, grupa uczniów z jednej lub kilku klas czy też jeden uczeń. Uczestnikiem konkursu, zgodnie z regulaminem, jest formalnie szkoła lub placówka prowadząca działalność edukacyjną. Nagrodę zdobywa Uczestnik konkursu w formie przedpłaconej karty podarunkowej. Uczestnik (szkoła/placówka edukacyjna) samodzielnie decyduje o podziale nagrody wśród uczniów (Autorów) uczestniczących w konkursie.

Czy ma to być całkiem nowa kwalifikacja, oraz czy trzeba ją nazwać? Czy opis może dotyczyć kwalifikacji która już istnieje? Na stronie konkursu były podane przykłady opisów np. prowadzi mediacje rówieśnicze – to zawód mediator czy może chodzi o opisanie umiejętności i dopasowanie ich do istniejącej kwalifikacji?

Jednym z kluczowych elementów przy opracowaniu propozycji kwalifikacji dziecięcych i/lub młodzieżowych w ramach niniejszego konkursu jest lista przykładowych zadań, które musi wykonać osoba zainteresowana uzyskaniem odznaki/kwalifikacji, aby udowodnić, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Zadania, które należy wykonać, muszą pozwolić na weryfikację faktycznych umiejętności danego ucznia (tj. zdolności wykonywania zadań i rozwiązywania problemów). Podczas opisywania poszczególnych zadań korzystne jest stosowanie czasowników operacyjnych (np. wykonuje, demonstruje, diagnozuje, opisuje, obserwuje, wymienia, rysuje, itp).

Do konkursu może być zgłoszona propozycja już istniejąca kwalifikacja lub całkiem nowa powstała z obserwacji umiejętności i potrzeb uczniów. Nazwa kwalifikacji powinna – jednoznacznie identyfikować tą kwalifikację/odznakę, czyli:
– różnić się od nazw innych kwalifikacji,
– różnić się od nazwy zawodu, stanowiska pracy, tytułu zawodowego, uprawnienia,
– być możliwie krótka,
– nie zawierać skrótów,
– być oparta na rzeczowniku odczasownikowym (np. gromadzenie, przechowywanie, szycie).

W celu zainspirowania do pomysłów na kwalifikacje dziecięce i młodzieżowe proponujemy przyjrzeć się sprawnościom harcerskim oraz kwalifikacjom rynkowym funkcjonującym w ZSK.

Facebook
Twitter
LinkedIn