You are currently viewing Współpraca w ZSK

Współpraca w ZSK

Konferencja „Kreujemy przyszłość. Współpraca w ZSK” organizowana 12 września br. była podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Uczestnicy mieli też okazję podzielić się własnymi doświadczeniami i poznać cudze, które mogły być źródłem cennych inspiracji, przeanalizować najnowsze trendy i wyzwania oraz podyskutować na temat potencjału ZSK. Skupialiśmy się na rozwiązaniach praktycznych, skutecznej współpracy, efektywnej komunikacji i dzieleniu się wiedzą, czyli na podstawowych filarach sukcesu każdego przedsięwzięcia. W drugiej części konferencji  zaproszeni do udziału prelegenci zaprezentowali przykłady współpracy i dobrych praktyk w ramach ZSK: 

  • Natalia Pawłowska, radca prawny, naczelnik Wydziału Kwalifikacji, Ministerstwo Rozwoju i Technologii – „Współpraca między interesariuszami fundamentem funkcjonowania ZSK”;
  • Paweł Florek, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy – „Kwalifikacje rynkowe na straży bezpieczeństwa Polek i Polaków”;  
  • dr Piotr Kunysz, prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu, wiceprezes Polskiego Związku Kiteboardingu, sekretarz Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej – „Różne perspektywy współpracy w ZSK”;
  • Edyta Migałka, dyrektor ds. komunikacji, Fundacja VCC – „7 lat funkcjonowania ZSK – perspektywa instytucji certyfikującej”.
  • Elżbieta Margas Dzwonnik, kierownik kształcenia zawodowego, Technikum w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie – „Wykorzystanie ZSK w kształceniu zawodowym w technikum”;
  • Krzysztof Rzeńca, kierownik Centrum Certyfikacji Uniwersytetu SWPS, broker innowacji, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – „Uczelnia wyższa jako instytucja certyfikująca – case study Uniwersytet SWPS”;
  • Piotr Głusiec, Krajowe Centrum Europass, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – „Europass”.