W Kielcach podpisano kolejne ważne umowy w ramach ZSK

We wrześniu i październiku w województwie świętokrzyskim podpisano aż dwie umowy partnerskie. Dotyczą one propagowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz idei uczenia się przez całe życie (LLL).

9 września br. w Kielcach zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach oraz Instytutem Badań Edukacyjnych. Zakłada ono wdrażanie oraz promocję Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz propagowanie idei uczenia się przez całe życie.

W planach przewidziano seminaria regionalne oraz spotkania robocze dedykowane pracownikom uczelni, doradcom zawodowym i edukacyjno-zawodowym z regionu świętokrzyskiego. Z kolei regionalni liderzy ds. ZSK będą brali udział w wydarzeniach organizowanych przez Staropolską Szkołę Wyższą.

Rektor uczelni – dr hab. prof. StSW Jolanta Góral-Półrola – zobowiązała się do aktywnej współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych. Na stronę internetową Staropolskiej Szkoły Wyższej trafią publikacje na temat ZSK oraz aktualnych działań realizowanych przez IBE.

IBE współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach

Z kolei 11 października br. w Kielcach podpisano porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. WUP w Kielcach reprezentowała dyrektor Aleksandra Marcinkowska. Porozumienie jest kontynuacją działań prowadzonych wspólnie przez obie instytucje w ramach projektu ZSK2.

Aktualna współpraca ma na celu dalsze propagowanie w regionie świętokrzyskim Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz idei uczenia się przez całe życie (LLL). Zorganizowane zostaną seminaria informacyjne oraz spotkania robocze dla przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji szkoleniowych i pracowników publicznych służb zatrudnienia. Planowany jest też udział liderów regionalnych ds. ZSK w wydarzeniach organizowanych przez WUP Kielce.

Ponadto, przedstawiciel IBE zasiada w Wojewódzkim Zespole Koordynacji, który ma stanowić sieć współpracy i wymiany doświadczeń w regionie świętokrzyskim. Wszystko to w ramach realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki projektu “Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach został wskazany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do pełnienia funkcji wojewódzkiego koordynatora regionu.

Obie umowy partnerskie podpisane przez IBE są realizowane w ramach projektu “Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu”.

Więcej informacji:

Regionalne Centrum ds. ZSK i wspierania LLL

Olszewskiego 6

25-663 Kielce

budynek SKYE Inc., poziom I, pokój 1.16

Beata Gawęcka-Ajchel, tel. 573 444 583, e-mail: b.gawecka-ajchel@ibe.edu.pl

Anna Zuszek, tel. 573 444 584, e-mail: a.zuszek@ibe.edu.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

maj 2024

filtruj wydarzenia

Brak wydarzeń