Dzień Edukacji Narodowej w Starachowicach. Podziękowania dla IBE

Instytut Badań Edukacyjnych otrzymał z rąk Starostwa Powiatowego w Starachowicach podziękowania za współpracę oraz wsparcie placówki oświatowej Centrum Kształcenia Zawodowego.

Przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych uczestniczyli w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Starachowicach.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Piotr Babicki, starosta Powiatu Starachowice
  • Dariusz Dąbrowski, wicestarosta Powiatu Starachowice
  • Bożena Wrona, przewodnicząca Rady Powiatu Starachowice

oraz

  • Marek Materek, prezydent Starachowic
  • Aneta Nasternak, zastępca prezydenta ds. społecznych

W obchodach wzięli również udział wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz kurator oświaty Kazimierz Mądzik, którzy wręczyli nauczycielom odznaczenia państwowe i resortowe.

IBE z podziękowaniami za współpracę od CKZ w Starachowicach (galeria)

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie otrzymał z rąk starosty podziękowania za współpracę oraz wsparcie starachowickiej placówki oświatowej Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach.

IBE we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach

W 2020 roku obie instytucje zawarły porozumienie o współpracy, które przewidywało podjęcie wielu działań, w tym objęcie przez CKZ w Starachowicach funkcji partnera przy organizacji seminariów informacyjnych, spotkań roboczych na temat ZSK. Celem wydarzeń jest przekazanie wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz jego wykorzystania przez przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, kadrę zarządzającą z terenu województwa świętokrzyskiego. IBE objęło również patronatem honorowym II Turniej Wiedzy o Elektryczności (01.09.2021 r.) realizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach.

Planowane są kolejne seminaria oraz spotkania robocze dedykowane pracownikom systemu oświaty oraz doradców zawodowych z powiatu starachowickiego.

Regionalne Centrum ds. ZSK i wspierania LLL
Olszewskiego 6
25-663 Kielce
budynek SKYE Inc., poziom I, pokój 1.16

Beata Gawęcka-Ajchel, tel. 573 444 583, e-mail: b.gawecka-ajchel@ibe.edu.pl
Anna Zuszek, tel. 573 444 584, e-mail: a.zuszek@ibe.edu.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

czerwiec 2024

filtruj wydarzenia

Brak wydarzeń