Uczenie się przez całe życie

Możliwości zdobywania wiedzy jest wiele – można uczyć się samodzielnie, korzystać z kursów, szkoleń, studiów podyplomowych czy warsztatów. Rozwijaj się i zdobywaj nowe kompetencje, by odpowiedzieć na wyzwania obecnego rynku pracy. Zobacz, na czym polega lifelong learning.

Uczenie się przez całe życie – definicja

Koncepcja uczenia się przez całe życie, czyli lifelong learning, odnosi się do każdej, działalności podejmowanej w dowolnym momencie życia, która ma na celu zdobycie nowych umiejętności, rozwój i pozyskanie wiedzy. Zakłada kontynuację dokształcania się po zakończeniu edukacji formalnej.

W dzisiejszych czasach szybki rozwój obejmuje niemal wszystkie obszary życia. Wymaga to od nas nieustannego poszerzenia swoich kompetencji, nabywania nowych umiejętności, także tych dotyczących wykorzystywania swojego potencjału.

Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

Lifelong learning pomaga szybko przystosować się do zmian, co jest jedną z umiejętności cenionych  przez rekruterów. Uczenie się przez całe życie może być szansą m.in. na awans, zmianę pracy czy na powrót do niej  po przerwie. 

Uczyć można się na wiele sposobów, m.in. poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych czy kursach zawodowych. Wiele osób zdobywa wiedzą na własną rękę, korzystając z zasobów bibliotecznych  oraz internetowych.

Uczenie się przez całe życie szansą na zmianę branży 

Koncepcja lifelong learning to szansa na zmianę pracy czy nawet branży. Wiele firm sygnalizuje braki kadrowe i podkreśla trudności w znalezieniu pracowników mających konkretne kwalifikacje i umiejętności. Dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazują, że w Polsce do 2030 roku będzie brakowało aż 4 milionów pracowników

To dobra wiadomość dla tych, którzy gotowi są rozwijać się i pozyskiwać nowe kompetencje     , m.in. na kursach kwalifikacji zawodowych. Można skorzystać też z nowoczesnych narzędzi – jak platformy edukacyjne, social media, webinary, dyskusje grup tematycznych, materiały publikowane na kanałach typu YouTube, konferencje naukowe TED, podcasty czy blogi eksperckie.  

Dzisiaj rozwój kapitału ludzkiego polega raczej na kształtowaniu kultury rozwoju jednostki przez całe życie. Trend ten zachęca do uczenia się cały czas, douczania, pogłębiania wiedzy i pozyskiwania nowych umiejętności. 

Początki koncepcji lifelong learning

Uczenie się przez całe życie to obecnie mocno promowana idea, ale nie jest ona nowa. Jej prekursorami byli filozofowie starożytni, m.in. Platon czy Sokrates, którzy głosili postulaty ciągłego rozwoju, doskonalenia i uczenia się. 

Jednak dopiero w latach 60. XX wieku zdefiniowano teorię, którą nazwano „kształceniem ustawicznym”. Do promowania koncepcji lifelong learning przyłączyły się wkrótce najważniejsze międzynarodowe organizacje, jak Komisja Europejska, Rada Europy czy UNESCO. Dzięki nim idea ta zaczęła zyskiwać na popularności, a w ostatnich latach stała się jednym z wiodących trendów w edukacji.

Facebook
Twitter
LinkedIn