Trwają konsultacje projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Cyberbezpieczeństwa

Projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Cyberbezpieczeństwa jest już gotowy. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach branżowych, które potrwają do 20 sierpnia 2023 r.

Projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Cyberbezpieczeństwa zawiera opisy kompetencji specyficznych dla branży cyberbezpieczeństwa, które są poszukiwane przez pracodawców i ważne dla jej rozwoju. Został on podzielony na siedem wyznaczników sektorowych przypisanych do kategorii wiedzy (zna i rozumie…) oraz umiejętności (potrafi…). Należą do nich etapy procesu zapewniania cyberbezpieczeństwa tj. identyfikacja, ochrona, wykrywanie, odpowiedź i odbudowa. Dodatkowo zespół ekspertów wyodrębnił również wyznaczniki o charakterze przekrojowym tj. audyt cyberbezpieczeństwa oraz podstawy cyberbezpieczeństwa. Kolejne trzy wyznaczniki przypisano do kompetencji społecznych (jest gotów do…) i należą do nich: standardy pracy, odpowiedzialność oraz komunikowanie i współpraca. Wyżej wymienione wyznaczniki podzielone zostały na konkretne wiązki odpowiadające poszczególnym procesom istotnym dla cyberbezpieczeństwa, z których każda zawiera kompetencje  odnoszące się do poziomów 3-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

Celem konsultacji branżowych jest szeroka weryfikacja przyjętych w projekcie ramy założeń w zakresie adekwatności wyznaczników, wiązek oraz składających się na nie kompetencji oraz ich zgodności ze specyfiką sektora. Wynika to z założenia, że każda sektorowa rama jest tworzona przez branżę dla branży. Konsultacje mają również służyć weryfikacji pod kątem użytej terminologii, przejrzystości zapisów oraz poprawności merytorycznej. 

Wszystkie osoby, które są związane zawodowo z sektorem cyberbezpieczeństwa zachęcamy do wypełnienia ankiety konsultacyjnej online. Przed wypełnieniem ankiety prosimy o zapoznanie się z FAQ. Konsultacje trwają do 20 sierpnia 2023 r. 

W razie  pytań zachęcamy do kontaktu z zespołem ds. ram kwalifikacji: srkcyber@ibe.edu.pl.

Facebook
Twitter
LinkedIn