Staż w firmie

Staż w firmie to szansa na rozpoczęcie kariery zawodowej, potwierdzenie swoich kompetencji oraz zdobycie nowych umiejętności i cennego doświadczenia. To również dobry sposób na zmianę branży i poznanie nowego zawodu. Jest to również inwestycja w przyszłość. Sprawdź, jak dostać się na staż zawodowy do wybranej firmy, czy staże są płatne, a także: ile mogą trwać.

Staż – nauka w praktyce

Staż to dla młodych osób możliwość rozpoczęcia i rozwinięcia kariery, a dla innych – szansa na zmianę zawodu. Podczas stażu można zdobyć cenne doświadczenie, wdrożyć się w system pracy w firmie, wykorzystać swoją wiedzę w praktyce oraz poznać specyfikę danego zawodu. Dodatkowo dla wielu osób staż to szansa na pierwszą pensję. 

Wszystko, co musisz wiedzieć o stażu. Wyjaśniamy, ile trwa staż zawodowy, na czym polega i czy otrzymuje się za niego wynagrodzenie. 

Zanim podejmiesz pracę na stażu organizowanym przez urząd pracy lub przez samego pracodawcę, dowiedz się, na czym mają polegać twoje obowiązki. Zapoznaj się uważnie z ogłoszeniem, by sprawdzić, czy spełniasz podstawowe wymagania. W przypadku stażu finansowanego ze środków unijnych lub organizowanego przez urząd pracy zasady rekrutacji mogą być ściśle określone.

Dla kogo jest staż?

Staż to jedna z podstawowych form aktywizacji osób młodych lub bezrobotnych. Z tej opcji najczęściej korzystają osoby tuż po szkole, które chcą zdobyć pierwsze doświadczenie w zawodzie.

Jednak nie jest to oferta jedynie dla osób młodych – o przyjęcie na staż mogą ubiegać się osoby w każdym wieku, w dowolnym momencie życia; które zakończyły edukację i szukają pierwszej pracy w zawodzie, chcą powrócić do pracy po długiej przerwie, próbują zmienić branżę lub cały czas dbają o własny rozwój.

Jak znaleźć pracę? Przeczytaj nasz poradnik

Staż to również nauka w praktyce, a taka forma uczenia się jest bardzo skuteczna. Aby sprostać wymaganiom na rynku pracy, trzeba rozwijać się i stale podnosić swoje kompetencje. Odbywanie stażu i uczenie się z tym związane wpisuje się też w postawę zgodną z ideą lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie. Zdobywaniu wiedzy i umiejętności służą instytucje edukacyjne, ale także staże. 

Staż w firmie a staż koordynowany przez UP. By odbyć staż koordynowany przez urząd pracy, trzeba spełnić szereg warunków. Taki staż jest przeznaczony tylko dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne, poniżej 30 lub powyżej 50 roku życia.

Jednak w przypadku stażu organizowanego bezpośrednio przez pracodawcę wymagania oraz proces rekrutacji wyglądają inaczej. Taki staż w firmie może rozpocząć każda osoba, bez względu na wykształcenie, doświadczenie czy wiek. 

Pamiętaj też, że pomiędzy osobą przyjmującą na staż a stażystą musi zostać zawarta umowa.

Gdzie szukać ofert i jak aplikować?

Wiele firm zamieszcza oferty stażu na swoich stronach, w social mediach oraz portalach ogłoszeniowych. Swoją aplikację można wysłać lub osobiście dostarczyć dokumenty do biura – jeśli bardzo zależy nam na pracy w danej firmie. Podczas procesu rekrutacji zwykle musisz przedstawić podanie o staż, CV, list motywacyjny, ewentualnie portfolio oraz świadectwa ukończenia konkretnych szkół.

Ile może trwać staż? Maksymalna długość stażu u jednego pracodawcy wynosi 12 miesięcy. Po tym okresie pracodawca musi zatrudnić stażystę na umowę o pracę, jeśli chce z nim nadal współpracować. Jednak najczęściej staże trwają od 3 do 6 miesięcy. 

Płatne staże. Wynagrodzenie stażysty może być różne. Jeśli będziesz na stażu z urzędu pracy, otrzymasz tzw. stypendium. Wynosi ono 120% zasiłku dla bezrobotnych. Staż w firmie organizowany bezpośrednio przez pracodawcę nie musi być płatny. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacania stażyście wynagrodzenia, ale takie oferty należą do rzadkości. Najlepiej opłacane są m.in. staże IT. Warto starannie wybierać firmy, do których wysyłasz swoją aplikację.

Szeroki wybór. Wybór ofert jest bardzo duży, dzięki czemu można znaleźć najlepszą dla siebie opcję. Popularne są m.in. staże farmaceutyczne, z zakresu PR i marketingu, staże dziennikarskie oraz staże IT. 

Czy staż oznacza pewną pracę? Na pewno zwiększa szanse na zatrudnienie w danej firmie, ale pracodawca nie ma obowiązku podpisywania kolejnej umowy ze stażystą po odbyciu przez niego stażu. Może zaproponować mu pracę na pełen etat lub jego część, ale wcale nie musi. Jednak ukończenie stażu to inwestycja w przyszłość – może nam pomóc w zdobyciu zatrudnienia również w innych firmach. 

Czy można odbyć staż w firmie jednoosobowej? Tak, ale obowiązują tu pewne ograniczenia. Pracodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może przyjąć na staż tylko jedną osobę w danym czasie. W większych firmach liczba stażystów nie może być większa od liczby pracowników zatrudnionych w niej na etat. 

Uzyskaj formalne potwierdzenie zdobytych umiejętności. Nie zawsze znalezienie pierwszej pracy jest łatwe. Z pewnością dodatkowym atutem podczas rekrutacji są ukończone staże i praktyki. Staż to świetna okazja do tego, by zdobyć nowe umiejętności oraz doświadczenie, a także: by przygotować się do przyszłego zawodu. Pamiętaj też, że warto uzyskać formalne potwierdzenie zdobytych kompetencji. Dowiedz się więcej o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK).

ZSK określa standardy sprawdzania uzyskanych umiejętności i wiedzy, ma zapewniać jakość nadawanych kwalifikacji. Rozwiązania ZSK mogą ułatwić stażystom i pracownikom uzyskanie formalnego poświadczenia zdobytych kompetencji. Zgodnie z założeniami ZSK nie jest ważne, jak i gdzie się czegoś nauczyliśmy, ale co rzeczywiście umiemy.

Facebook
Twitter
LinkedIn