Seminarium o ZRK dla mediów

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na seminarium “Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji bez tajemnic – inspiracje dla mediów”. kierowane jest ono do dziennikarzy oraz wszystkich osób zajmujących się komunikacją i promocją w instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych oraz przedsiębiorstwach.

Seminarium będzie doskonałą okazją do zaprezentowania informacji o Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK) z perspektywy instytucji wdrażających system oraz w kontekście procesów związanych z opisywaniem, włączaniem i pozyskiwaniem kwalifikacji. Uczestnicy seminarium poznają podstawowe założenia systemu i korzyści płynące z jego wdrożenia oraz będą mieli okazję uczestniczyć w otwartej debacie, która zamknie wydarzenie.

W seminarium wezmą udział reprezentanci trzech sektorów: publicznego, społecznego oraz prywatnego, co umożliwi wymianę doświadczeń i ukazanie omawianych kwestii z różnych perspektyw.   Będzie też okazją do szukania odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób najlepiej informować o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jego potencjalnych użytkowników, aby założenia systemu oraz korzyści wynikające z włączenia się w jego działanie były przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich.

Seminarium odbędzie się w środę 22 maja 2019 roku w Centrum Biznesowym Ogrodowa 58 w Warszawie (sala Londyn, IV piętro). Rejestracja możliwa jest najpóźniej do 5 dni roboczych przed wydarzeniem, czyli do 17 maja. Udział w seminarium jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

LINK DO REJESTRACJI

POBIERZ PROGRAM

 

Facebook
Twitter
LinkedIn