Kwalifikacje w branży mody.
Zapraszamy na seminarium!

We wtorek 4 czerwca w Łodzi odbędzie się seminarium „Kwalifikacje szyte na miarę. Innowacje w rozwoju pracowników przemysłu mody”. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, jakie możliwości oferuje branży przemysłu modowego Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK).

Podczas seminarium eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych zaprezentują uczestnikom narzędzia ukierunkowane <br>na wsparcie sektora modowego. Pokażą możliwości zastosowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla przemysłu mody <br>w obszarach rekrutacji pracowników, zarządzania kwalifikacjami czy identyfikacji luk kompetencyjnych, a także omówią korzyści z opisywania kwalifikacji rynkowych i włączania ich do ZSK. Przewidywany jest również panel dyskusyjny, podczas którego kluczowi reprezentanci sektora podzielą się swoimi opiniami na temat przyszłości branży w kontekście możliwości rozwoju kadr.

Seminarium skierowane jest do wszystkich reprezentantów sektora przemysłu mody: pracodawców, pracowników, przedstawicieli organizacji branżowych, związków zawodowych i firm szkoleniowych, a także reprezentantów administracji centralnej, samorządu terytorialnego oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Seminarium odbędzie się 4 czerwca 2019 r. w godzinach 09:30–15:15 w Hotelu Focus, przy ulicy Łąkowej 23/25 w Łodzi. Udział w seminarium jest bezpłatny, a uczestnikom spoza Łodzi zapewniamy zwrot kosztów dojazdu. Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM SEMINARIUM 

REJESTRACJA 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn