Seminarium nt. ZSK dla przedstawicieli branży energetycznej

Seminarium zatytułowane „Zintegrowany System Kwalifikacji oraz opis i włączanie kwalifikacji sektorowych do ZSK” zostało zrealizowane we współpracy z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego.
biogazownia - widok z zewnątrz
[ilustracja: Canva]

Seminarium miało miejsce w dn. 7 marca br. w Warszawie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele sektora bioenergetycznego zrzeszeni w kilku organizacjach: Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego w Warszawie, Branżowych Centrach Umiejętności (BCU) w dziedzinie bioenergetyki z miejscowości Jabłoń (województwo lubelskie) i Swarożyn (województwo pomorskie), a także ściśle współpracujący z wyżej wymienionymi organizacjami przedstawiciele innych podmiotów z całego kraju. Łącznie w seminarium udział wzięło 19 osób. 

Zajęcia w ramach seminarium przeprowadzili eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych pracujący w różnych zespołach zadaniowych projektu ZSK6. Szkolenie otworzył Rafał Flaga, który przybliżył uczestnikom spotkania główne założenia, rozwiązania i pojęcia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a następnie zaprezentował aktorów ZSK ze wskazaniem ich roli i znaczenia w funkcjonowaniu systemu. Omówił także rodzaje kwalifikacji oraz narzędzia ZSK.

W kolejnej części seminarium Anna Darasz-Żur szczegółowo omówiła bardzo istotną problematykę opracowywania i opisywania kwalifikacji sektorowej, a następnie kwestię włączania kwalifikacji sektorowych do systemu. Na zakończenie tematykę Sektorowych Ram Kwalifikacji z uwzględnieniem SRK dla sektora energetycznego niezwykle wyczerpująco zaprezentowali i omówili Dawid Dymkowski i Rafał Hubczyk

Zagadnienia poruszone podczas seminarium spotkały się z dużym zainteresowaniem i odzewem ze strony słuchaczy, dotyczyły bowiem spraw, które aktualnie zajmują przedstawicieli Branżowych Centrów Umiejętności, zobowiązanych do opracowania kwalifikacji sektorowych. Liczne pytania kierowane do prowadzących oraz żywa dyskusja wynikła podczas seminarium wyraźnie pokazują, że tego typu spotkania doskonale wpisują się w oczekiwania przedstawicieli BCU.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn