Zapraszamy na konferencję “Kompetencje w branży mechanicznej – dziedzina spawalnictwo w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”

spawacz przy pracy
Konferencja, poświęcona aktualnej dla branży problematyce i ważnym zagadnieniom związanym z kształceniem zawodowym, odbędzie się w 10 kwietnia w Kielcach.

Podczas wydarzenia wystąpią ze swoimi prelekcjami eksperci oraz odbędą się dwa panele – tematyczny i dyskusyjny – poświęcone wyzwaniom w dziedzinie spawalnictwa oraz aktualnym potrzebom kompetencyjnym definiowanym przez pracodawców.

W trakcie konferencji będziemy rozmawiać o:

  • kwalifikacjach w branży;
  • kompetencjach, badaniach rynku pracy;
  • zapotrzebowaniu na zawody oraz możliwościach wsparcia oferowanego przez IBE dla pracodawców w branży mechanicznej;
  • sposobach, w jakie Zintegrowany System Kwalifikacji oraz Sektorowe Ramy Kwalifikacji odpowiadają na potrzeby branż;
  • potrzebach i problemach branży spawalniczej.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką, a w szczególności:

  • przedstawicieli oświaty, szkół wyższych, instytucji szkoleniowych;
  • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
  • pracodawców, pracowników działów HR, instytucji otoczenia biznesu oraz członków Sektorowych Rad ds. Kompetencji;
  • przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy, publicznych służb zatrudnienia oraz podmiotów kształtujących i realizujących polityki publiczne w zakresie edukacji.

>>>>> Więcej informacji, w tym link do zapisów oraz szczegółowy program, znajduje się na stronie Konferencji: https://kwalifikacje.edu.pl/branza-wczoraj-dzis-i-jutro/kompetencje-w-branzy-mechanicznej-dziedzina-spawalnictwo-w-kontekscie-zintegrowanego-systemu-kwalifikacji/

baner informacyjny nt. konferencji w Kielcach, z belką FERS i logo ZSK

Konferencja “Kompetencje w branży mechanicznej – dziedzina spawalnictwo w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji” to pierwsze z cyklu 9 ponadregionalnych wydarzeń branżowych, realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych. Spotkania organizowane w ramach cyklu “Branża – wczoraj, dziś i jutro” mają na celu przekazanie aktualnej wiedzy na temat najnowszych trendów, innowacji i rozwoju w danej branży. Stanowią platformę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wdrażania rozwiązań dostępnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Stają się także okazją do nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami z danej branży. Planowane są spotkania w różnych częściach Polski. Będą one kierowane do przedstawicieli branż wiodących oraz kluczowych w danym regionie.

>>>>> Więcej o konferencjach z cyklu “Branża – wczoraj, dziś i jutro”: https://kwalifikacje.edu.pl/branza-wczoraj-dzis-i-jutro/

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn