Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Motoryzacji

Niezbędnym warunkiem współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na informacji jest ciągłe doskonalenie oraz dostosowywanie umiejętności pracowników do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. W 2014 r. 80% badanych pracodawców, którzy prowadzili rekrutację w swoich firmach, zgłaszało problemy ze znalezieniem pracowników spełniających oczekiwania związane z pracą na danym stanowisku (Kocór, Strzebońska i Dawid-Sawicka, 2015). Edukacja szkolna i akademicka nie wystarcza, aby nadążyć za tempem zmian, dlatego tak istotna jest dziś idea uczenia się przez całe życie (ang. lifewide lifelong learning). Jej główne zasady obejmują m.in. docenianie uczenia się w różnych formach
i miejscach na każdym etapie życia, potwierdzanie efektów uczenia się niezależnie od sposobu, miejsca i czasu ich osiągania, efektywne inwestowanie w uczenie się i powszechność tych działań (Rada Ministrów, 2013). W tym kontekście wdrażany jest w Polsce Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK), którego funkcjonowanie reguluje ustawa z 22 grudnia 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 226).

Podobne wpisy:

PUBLISHING

Close Menu
X
Skip to content