Praca w marketingu. Ścieżki kariery zawodowej

Marketing jest branżą, która błyskawicznie się rozwija i stwarza nowe przestrzenie do zagospodarowania. Do wyboru jest wiele dróg zawodowych, jednak niezależnie, gdzie nas doprowadzą, liczy się ciągły rozwój i nabywanie nowych umiejętności. Na czym polega praca w marketingu i jakie daje możliwości zawodowe?

Gdzie można znaleźć pracę po zarządzaniu i marketingu?

W pracy marketingowca przydatne będą studia na kierunku zarządzanie i marketing. Są to dziedziny interdyscyplinarne, które dają wiedzę z zakresu badań marketingowych, podstaw zarządzania, psychologii, wykorzystywania nowoczesnych technologii w biznesie, zarządzania marketingiem czy budowania relacji z klientami. Praca po zarządzaniu i marketingu to np. agencja reklamowa lub dział marketingu w przedsiębiorstwie. Osoba, która obrała tę ścieżkę kariery, może pracować jako product manager, specjalista ds. sprzedaży internetowej, analityk rynku, ekspert ds. badań marketingowych, content manager, social media manager, specjalista ds. SEO czy specjalista ds. customer experience.

Jak wygląda droga zawodowa marketingowca?

Marketing to szeroka branża, wiele specjalizacji i różne możliwości rozwoju. Można np. zdecydować się na ścieżkę ekspercką i specjalizować się w wybranej dziedzinie, lub ścieżkę managerską, która daje możliwość zarządzania projektami i zespołami pracowników. Przy wyborze warto wziąć pod uwagę własne możliwości, predyspozycje, cechy charakteru i umiejętności. Osoba, która chce rozwijać się w branży marketingowej, powinna posiadać kompetencje twarde, takie jak znajomość narzędzi marketingowych, pakietu Office, zasad SEO, języków obcych oraz wiedzę dotyczącą nowoczesnych trendów w świecie marketingu. Kariera w marketingu rozpoczyna się często od stanowiska stażysty. Z biegiem czasu można wspinać się po kolejnych szczeblach i zostać specjalistą, managerem, dyrektorem…

Jakie umiejętności powinien posiadać marketingowiec?

Każda specjalizacja w tej branży wymaga nieco innego zestawu zdolności, umiejętności i wiedzy, jednak istnieje co najmniej kilka wspólnych cech, które są bazą do rozwoju w tej branży. Marketingowiec, niezależnie od zajmowanego szczebla kariery, powinien posiadać umiejętności interpersonalne. Osoby odpowiedzialne za marketing co do zasady pracują w grupie, dlatego dobra komunikacja powinna być zawsze na pierwszym miejscu. Kolejna ważna cecha: marketingowiec musi umieć planować czas pracy i przewidywać ewentualne problemy. Projektowanie kampanii reklamowych zawsze zaczyna się od pomysłu, więc powinien też odznaczać się dużą kreatywnością i wyobraźnią. Równie cenne są umiejętności analityczne, ponieważ działania reklamowe wiążą się z szacowaniem zysków, zwrotów z inwestycji czy wyliczania kosztów. Chcąc rozpocząć karierę w marketingu, należy ocenić, czy posiadamy te cechy i jak możemy rozwijać swoje umiejętności.

Od stażysty do managera – jak rozwijać swoje kompetencje?

Studia na wydziale zarządzanie i marketing nie są konieczne, aby otrzymać pracę w marketingu. Pracodawcy zwracają uwagę przede wszystkim na posiadane umiejętności, predyspozycje, wiedzę oraz kompetencje twarde, które można nabyć w różny sposób. Zamiast studiów można zdecydować się na kursy, szkolenia lub  uczyć się samodzielnie, także w trakcie pracy. Jednak jeśli zdecydujemy się na naukę nieformalną, powinniśmy zadbać o potwierdzenie zdobytych kwalifikacji zawodowych.

Pomocą służy Zintegrowany System Kwalifikacji, który m.in. gromadzi sprawdzone i stale uzupełniane informacje o różnych kwalifikacjach. Na stronie ZSK można sprawdzić, jakie są warunki przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, wymagane w zawodzie kompetencje oraz możliwości ich wykorzystania. Do takiego egzaminu może przystąpić każdy, kto ma wiedzę, niezależnie od tego, gdzie i jak ją zdobył. Osoby, które zdadzą egzamin w odpowiedniej jednostce certyfikującej, otrzymają certyfikat, który jest potwierdzeniem posiadanych umiejętności i kompetencji.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

 

Facebook
Twitter
LinkedIn