Jak uzyskać kwalifikację

Jednym z najważniejszych elementów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest możliwość formalnego potwierdzenia posiadanych kompetencji w procesie, który w terminologii ZSK nazywany jest walidacją. Jej najważniejszym założeniem jest to, że nie ma znaczenia jak i gdzie zdobyliśmy naszą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne − w szkole, na uczelni, w pracy, na szkoleniu, czy ucząc się samodzielnie w domu, ale liczy się to, co wiemy i potrafimy.
stempel certyfikujący dokument przystawiony na kartce papieru

Dzięki temu, zamiast zapisywać się na szkolenie, którego jakości nie zawsze możemy być pewni, lub chodzić na kurs tylko po to, by otrzymać “papierek”, możemy z łatwością uwiarygodnić swoje doświadczenie i umiejętności, potwierdzając kompetencje i zdobywając rozpoznawalny certyfikat z logo PRK.

Proces walidacji

Walidacja polega na sprawdzeniu, czy osoba starająca się o nadanie danej kwalifikacji posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w ZSK to dla potencjalnego pracodawcy wiarygodny dowód na to, że kandydat do pracy w jego firmie faktycznie wie i umie to, czego się od niego oczekuje. Co istotne, podejście do procesu sprawdzania kompetencji i certyfikacji nie musi być poprzedzone ukończeniem przez kandydata określonego kursu czy szkolenia. Do walidacji mogą przystąpić także ci, którzy wszystkiego nauczyli się samodzielnie, np. w domu przez internet.

Jak to działa

Za organizację procesów walidacji odpowiadają instytucje certyfikującego (IC), uprawnione do nadawania danej kwalifikacji. Pewne ogólne wymagania stawiane przed kandydatami ubiegającymi się o nadanie kwalifikacji zawarte są już w samym jej opisie, który znajduje się w publicznej bazie danych, gromadzącej wszystkie kwalifikacje wpisane do ZSK, czyli w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Przebieg konkretnej walidacji zależy już jednak od organizującej ją instytucji certyfikującej. Każda IC jest zobligowana do podania informacji na temat walidacji do wiadomości publicznej na swojej stronie internetowej.

Przypomnienie: Instytucja certyfikująca to podmiot z uprawnieniami do nadawania określonych kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK, czyli do wydawania certyfikatów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

Walidacja nie jest typowym egzaminem, biorąc pod uwagę wiek osób, które mogą na niej najbardziej skorzystać i które najczęściej do tego procesu przystępują. Nie jest to zwykle młodzież, ale osoby dorosłe z doświadczeniem zawodowym. Dlatego walidacja korzysta nie tylko z konwencjonalnych metod sprawdzania wiedzy, ale również z tych bardziej innowacyjnych, które łatwo dostosować do potrzeb osób dorosłych. Duży nacisk kładzie się na sprawdzanie umiejętności w praktyce.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Walidacja − nowe możliwości zdobywania kwalifikacji

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Walidacja:

https://kwalifikacje.edu.pl/baza-wiedzy/walidacja/

Instytucje certyfikujące:

https://kwalifikacje.edu.pl/jak-zostac-instytucja-certyfikujaca-2/

Korzyści z potwierdzania kwalifikacji:

https://kwalifikacje.edu.pl/co-zyskujesz-jako-pracownik/

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn