PRK na świadectwach, dyplomach i certyfikatach

Wszystkie włączone do ZSK kwalifikacje mają przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), który odzwierciedla m.in. złożoność umiejętności nabytych w ramach danej kwalifikacji i samodzielność osoby w danym zakresie kompetencji zawodowych. Dzięki temu możliwe jest łatwe porównanie różnych kwalifikacji oraz odniesienie ich do kwalifikacji funkcjonujących w innych krajach europejskich.
zwinięty dyplom ukończenia szkoły

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji umieszczany na dyplomach, świadectwach i certyfikatach pozwala więc konkretnie określić, co potrafi jego właściciel, i jest powszechnie akceptowanym symbolem jakości.

Od 2017 roku polskie dyplomy akademickie i świadectwa szkolne posiadają specjalne oznaczenie Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Certyfikat PRK to symbol jakości w Polsce i za granicą!

Dyplom lub certyfikat poświadczający daną kwalifikację, o ile znajduje się ona w ZSK, jest wiarygodnym i powszechnie uznawanym dowodem na to, co rzeczywiście wie i umie jego właściciel. To użyteczny sposób potwierdzenia kompetencji, zarówno dla szukających pracy lub starających się o awans pracowników, jak i dla prowadzących rekrutację pracodawców.

Swoje własne ramy kwalifikacji mają również inne kraje Unii Europejskiej, a w 2008 roku ustanowiona została Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), która pozwala na porównanie poziomów ram z różnych państw członkowskich. Dzięki certyfikatowi ze znakiem PRK pracownikom łatwiej będzie przekonać zagranicznego pracodawcę o poziomie swoich umiejętności, a firmom − udowodnić europejskiemu kontrahentowi, że posiadają pracowników o odpowiednich kompetencjach, by podjąć się danego zlecenia.

świadectwo ukończenia szkoły z certyfikatem PRK

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ramy za granicą:

https://kwalifikacje.edu.pl/kwalifikacje-po-europejsku/

Jak zdobyć certyfikat:

https://kwalifikacje.edu.pl/jak-uzyskac-potwierdzenie-kwalifikacji/

Korzyści z potwierdzania kwalifikacji:

https://kwalifikacje.edu.pl/co-zyskujesz-jako-pracownik/

 

Facebook
Twitter
LinkedIn