Planowanie kariery – od czego zacząć?

Planowanie kariery zawodowej to proces, który wymaga zidentyfikowania, w czym jesteśmy dobrzy, określenia zainteresowań oraz dopasowania swoich umiejętności do istniejących zawodów. Od czego zacząć i jakie są etapy planowania kariery zawodowej?

Określenie zainteresowań i oczekiwań

Na początku planowania ścieżki kariery zawodowej warto zastanowić się, co lubimy robić i co nas pasjonuje. Będzie to punkt wyjścia do wyznaczenia celu. Praca zgodna z zainteresowaniami daje duże szanse na sukces. Często jednak trudno określić – zwłaszcza młodym ludziom – czym chcą zajmować się w życiu zawodowym i co będzie im się podobało. Dlatego warto poświęcić trochę czasu nie tylko na sprecyzowanie swoich zainteresowań, ale także na ich poszukiwanie i próbowanie nowych rzeczy.

Analiza mocnych i słabych stron

Planowanie kariery wymaga także określenia własnych kompetencji i predyspozycji. Warto przeanalizować, jakie już mamy umiejętności i w czym jesteśmy dobrzy. Dotyczy to nie tylko umiejętności czysto zawodowych, ale także tzw. kompetencji miękkich, takich jak np. łatwość nawiązywania kontaktów, zdolności przywódcze, umiejętność pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, szybkiego podejmowania decyzji itd. Nie należy zapominać o rozpoznaniu barier i ograniczeń, które mogą utrudniać podjęcie pracy w określonym zawodzie, np. problemy zdrowotne, niechęć do wystąpień publicznych, wyjazdów służbowych, podejmowania ryzyka itp.

Ocena rynku pracy

Zmiany na rynku pracy wymagają od pracowników elastyczności, zdolności adaptacji i gotowości do zdobywania nowych kwalifikacji. Podczas planowania ścieżki kariery zawodowej warto dowiedzieć się, które zawody są przyszłościowe, kogo dziś szukają pracodawcy, jakie wymagania stawiają i jakie kwalifikacje są niezbędne do wykonywania danego zawodu. Tę wiedzę trzeba stale aktualizować, bo to, co dziś jest atrakcyjne dla pracodawcy, za kilka lat może być już nieistotne.

Samorozwój i zdobywanie kwalifikacji

Plan rozwoju zawodowego powinien zakładać kilka scenariuszy, które pozwolą ograniczyć ryzyko niepowodzenia. Mogą one obejmować jedną branżę lub kilka zupełnie innych. Ważne jednak, żeby uczyć się przez całe życie i systematycznie dokształcać w obranych kierunkach. Nie oznacza to powrotu do szkoły! Zdobywać wiedzę można na różne sposoby, np. w czasie szkoleń, kursów, poprzez rozwijanie własnych zainteresowań itp. Człowiekowi, który chętnie poznaje nowe rzeczy, łatwiej się przebranżowić i zmienić lub zmodyfikować ścieżkę kariery, jeśli dotychczasowa z jakichś powodów się nie sprawdza. Warto korzystać ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Na stronie ZKS można znaleźć opisy bardzo wielu kwalifikacji obecnych na rynku oraz podpowiedź, jakie kompetencje, umiejętności i wiedzę należy posiadać, by zdobyć daną kwalifikację. Nawet osoby bez wykształcenia w danym kierunku, uczące się samodzielnie w domu, mogą uzyskać certyfikat, który stanowi formalne potwierdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności.

Określenie tego, co nas interesuje, zdanie sobie sprawy ze swoich mocnych i słabych stron oraz gromadzenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji to najlepsza droga do sukcesu zawodowego.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

 

Facebook
Twitter
LinkedIn