Pilotażowe wdrożenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Handlu

Instytut Badań Edukacyjnych oraz zespół ekspertów ZSK zapraszają do zapoznania się z wynikami prac związanych z pilotażowym wdrożeniem Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Handlu.
Sektorowe Ramy Kwalifikacji umożliwiają nowe spojrzenie na zarządzanie kadrami w danej branży. Dlatego też eksperci Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji regularnie przeprowadzają ich pilotażowe wdrożenia w przedsiębiorstwach. Niedawno przeprowadzono pilotaż w sektorze handlu. Wcześniej podobne prace miały miejsce w branży telekomunikacyjnej, bankowości, budownictwie, przemysłu mody, motoryzacji i nieruchomości. 
 
 

Sektorowa Rama Kwalifikacji, jako uporządkowany opis najważniejszych kompetencji potrzebnych danej branży, ułatwia efektywne pozwala na efektywne planowanie ścieżek kariery, dobór certyfikowanych programów szkoleniowych oraz samodzielny rozwój pracowników. Wspomaga proces rekrutacji, czyli selekcji i oceny kandydatów do pracy. Co ważne, jest idealnym narzędziem do identyfikowania luk kompetencyjnych i precyzyjnie określa miejsca pracownika w hierarchii zawodowej.

Raport z pilotażowego wdrożenie SRKH w firmie Specjał

Wspomniany pilotaż odbył się w znanej polskiej firmie GK Specjał. To uznana marka, która istniej na rynku od 25 lat, 0bsługuje 20 tys. sklepów oraz posiada 339 przedstawicieli handlowych i koordynatorów sieci franczyzowych. Pilotażowe wdrożenie SRKH objęło analizę i projektowanie opisów pięciu wybranych stanowisk pracy, audyt i analizę potrzeb szkoleniowych, a także rekrutację i selekcję kandydatów.

Prace były prowadzone na zlecenie IBE przez zespół Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego w składzie Andrzej Wojciechowicz (animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji Handel), Iwona Ciechan, dr Urszula Kłosiewicz-Górecka (przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Handel). 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym, który jest dostępny tutaj. Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami o pilotażach mogą kontaktować się z ekspertem Mateuszem Panowiczem pod mailem m.panowicz@ibe.edu.pl.
 
 
Facebook
Twitter
LinkedIn