“Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację”. Nowa publikacja IBE

Sztuczna inteligencja zasługuje już na miano megatrendu, który oddziałuje na społeczeństwo i gospodarkę. Dlatego Instytut Badań Edukacyjnych przygotował monografię, której celem jest próba odpowiedzi na pytanie: jak edukacja powinna przygotować ludzi do użytkowania nowych technologii. 

W publikacji “Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację” omówiono kluczowe obszary i przykłady zastosowania nowych technologii, szczególnie tych opartych na przetwarzaniu danych, uczeniu maszynowym oraz sieciowaniu urządzeń i ludzi (skrótowo: sztucznej inteligencji). Wyjaśniono, w jaki sposób zmiany technologiczne wpływają na wymagane od ludzi kompetencje.

⇒ Pobierz publikację “Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację”

Zaprezentowano wybrane trendy i ich wpływ na przyszły rynek pracy. Wskazano, które kompetencje będą potrzebne, a które w szybkim tempie się dezaktualizują. Rekomendacje zawarte w raporcie mogą pomóc w wytyczeniu nowych kierunków i inspirować do zmian w edukacji. Raport ukazuje, jak AI zmienia nasze środowisko pracy (przemysł 4.0, narzędzia i aplikacje), jak oddziałuje na codzienne życie (smart city, smart home, komunikacja społeczna, media, ochrona zdrowia i opieka nad osobami starszymi) oraz jak wpływa na to, czego się uczymy i na to, w jaki sposób powinniśmy wykorzystywać naszą wiedzę.

Sztuczna inteligencja to jeden z najważniejszych trendów kształtujących współczesną rzeczywistość. Przygotowanie ludzi na coraz szybciej następujące w otaczającym ich świecie zmiany wymaga podjęcia intensywnych działań w obszarach edukacji oraz kształcenia. Muszą one umożliwić społeczeństwu sprawne i efektywne reagowanie na wyzwania związane ze sztuczną inteligencją. Dlatego Instytut Badań Edukacyjnych do przygotowania raportu zaprosił grupę naukowców, ekspertów i praktyków. Chcieliśmy bowiem zwrócić uwagę na nowy obszar wyzwań dla edukacji nie tylko decydentów i naukowców, ale także specjalistów, którzy na różnych poziomach zajmują się edukacją: nauczycieli, przedstawicieli administracji oświatowej oraz instytucji zajmujących się szkoleniem i doskonaleniem nauczycieli – wyjaśnił we wstępie do publikacji dr hab. Robert T. Ptaszek, prof. KUL i Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych.

Autorzy przedstawili rozważania w ramach czterech obszernych części tematycznych: “Społeczeństwo i państwo”, “Edukacja”, “Przemysł” oraz “Usługi”. Redaktorem naukowym publikacji jest prof. dr hab. Jan Fazlagić z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Raport zawiera duży komponent wiedzy teoretycznej i praktycznej z różnych obszarów funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, pokazuje perspektywę zarówno osób odpowiedzialnych za organizację systemu edukacji, jak i jego beneficjentów, czyli społeczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu (…) Polskie szkoły i uczelnie powinny jak najszybciej przekonstruować programy nauczania i sylabusy, aby ich absolwenci byli gotowi na wyzwania związane z czwartą rewolucją przemysłową, która w mniej lub bardziej dostrzegalny sposób, w różnym tempie w zależności od sektora gospodarki, wkracza do naszego życia – dodał prof. dr hab. Jan Fazlagić.

Publikacja “Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację. Jak przygotowywać się na szanse i wyzwania społeczno-gospodarcze związane ze sztuczną inteligencją” jest dostępna online.

Została przygotowana w ramach projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)”, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”.

Facebook
Twitter
LinkedIn