Pierwsza szkoła branżowa w Polsce wdraża do programu nauczania kwalifikację rynkową

"Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM" to kwalifikacja włączona do ZSK, która zmieniła tok nauczania w zawodzie technik ekonomista.

Kwalifikacja została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w maju tego roku,  pisaliśmy o niej również w Kwartalniku ZSK. Ale już teraz wpływa ona realnie na zmiany w szkolnictwie branżowym. Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu w roku szkolnym 2021/2022 wdraża modyfikację programu nauczania. Chodzi o zawód technik ekonomista. 

Do programu nauczania zostały włączone efekty uczenia się kwalifikacji rynkowej “Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM”. Została ona włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez Fundację VCC na podstawie obwieszczenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

W bieżącym roku szkolnym program obejmie uczniów klas trzecich w zawodzie technik ekonomista. Treści zostaną zrealizowane w systemie dwuletnim w klasie trzeciej i klasie czwartek na przedmiocie zawodowym wynikającym z podstawy programowej “Systemy komputerowe kadrowo-księgowe”.

CRM – co to jest?

CRM, czyli Customer Relationship Management, to zespół działań i instrumentów, które są niezwykle przydatne w zarządzaniu kontaktami z klientami. System jest specyficzną formą komunikacji  i pomaga w usystematyzowaniu pracy przedsiębiorstwa. CRM obejmuje swoim zasięgiem nie tylko metody, ale także oprogramowanie informatyczne i pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje internet.

Dzięki znajomości CRM, przedsiębiorstwo może jeszcze lepiej odpowiadać na zapotrzebowanie klientów. To również idealne narzędzie do budowania przewagi marketingowej. 

CRM – nowa kwalifikacja rynkowa w ZSK

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM” wyszukuje, w oparciu o wyznaczone cele, dane klientów oraz realizuje proces obsługi klienta z wykorzystaniem systemu CRM. Dostosowuje swoje działania do wyznaczonych celów, rodzaju produktu czy usługi oraz specyfiki odbiorcy. Ponadto wyszukuje, weryfikuje i przetwarza informacje o klientach, które są niezbędne do zwiększenia efektywności sprzedaży.

Potrafi również samodzielnie planować działania, monitorować i analizować przebieg procesu w systemie CRM oraz dostosowuje plan działania w celu osiągnięcia założonych rezultatów. Zabezpiecza także i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn