Nowe wzory znaków graficznych PRK

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zmiany dot. znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji. Decyzja weszła w życie 1 września 2019 roku.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wzorów znaków graficznych PRK dotyczy kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji.

Znak graficzny PRK może być umieszczany wyłącznie na dokumentach potwierdzających kwalifikacje włączone do ZSK.

Uczelnie wyższe nadające kwalifikacje włączone do ZSK obowiązuje okres przejściowy – w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życia rozporządzenia mogą stosować znaki graficzne PRK według starego jak i nowego wzoru.

Z kolei pozostałe podmioty, od dnia 1 września 2019 roku zobligowane są do umieszczania znaków graficznych PRK na dokumentach potwierdzających kwalifikacje włączone do ZSK tylko wg. nowego wzoru.

Znaki graficzne PRK dla kwalifikacji pełnych

 Formaty   AI  EPS PDF
 PRK I-VIII pobierz pobierz pobierz
 PRK I pobierz pobierz pobierz
 PRK II pobierz pobierz pobierz
 PRK III pobierz pobierz pobierz
 PRK IV pobierz pobierz pobierz
 PRK V pobierz pobierz pobierz
 PRK VI pobierz pobierz pobierz
 PRK VII pobierz pobierz pobierz
 PRK VIII pobierz pobierz pobierz

 

Znaki graficzne PRK dla kwalifikacji cząstkowych

 Formaty     AI  EPS PDF
 PRK 1-8   pobierz pobierz pobierz
 PRK 1   pobierz pobierz pobierz
 PRK 2   pobierz pobierz pobierz
 PRK 3   pobierz pobierz pobierz
 PRK 4   pobierz pobierz pobierz
 PRK 5   pobierz pobierz pobierz
 PRK 6   pobierz pobierz pobierz
 PRK 7   pobierz pobierz pobierz
 PRK 8   pobierz pobierz pobierz

 

Znaki graficzne PRK (do pobrania)

Plik w formacie .AI 

Plik w formacie .EPS    

Plik w formacie .PDF

 

Facebook
Twitter
LinkedIn