Nowa kwalifikacja funkcjonująca w ZSK

Kwalifikacja "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej. Instytucja uprawnioną do nadawania kwalifikacji jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Kwalifikacja skierowana jest przede wszystkim do psychologów i pedagogów pracujących z rodzinami, dziećmi i młodzieżą w systemie oświaty, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości i pomocy społecznej, ale także do lekarzy czy pielęgniarek.

Osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” będzie przygotowana do wypełniania zadań związanych z modelem środowiskowej opieki psychiatrycznej, w którym – poza oddziaływaniem na indywidualne (biologiczne i psychologiczne) funkcjonowanie małoletniego lub nastoletniego pacjenta – istotną rolę odgrywa wzmocnienie jego zasobów środowiskowych i oparcia społecznego.

W tym modelu terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży uczestniczy we wczesnym rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży np. w ramach wielospecjalistycznego zespołu, współpracuje z rodziną i środowiskiem wychowawczym we wspomaganiu rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, koordynuje opiekę i dostęp do różnorodnych placówek zajmujących się wsparciem dzieci i młodzieży.

Tak wykwalifikowana osoba będzie mogła znaleźć zatrudnienie w instytucjach prowadzących opiekę, w tym szczególnie środowiskową, nad rodziną, dziećmi i młodzieżą.

Więcej informacji

Facebook
Twitter
LinkedIn