Nauka w dorosłym życiu – czy warto?

Rozwój osobisty jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych pracownikowi przez współczesny rynek pracy. Inwestując swój czas w naukę, możesz zdobyć wyczekiwany awans, zmienić branżę lub po prostu znaleźć zatrudnienie. Jak przebiega proces uczenia się dorosłych i dlaczego jest tak ważny?

Uczenie się dorosłych w świetle badań

Z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych z 2020 roku wynika, że aż 70% Polaków wzięło udział w co najmniej jednym nieobowiązkowym działaniu edukacyjnym. Miało ono głównie nieformalny charakter i polegało na zdobywaniu wiedzy i umiejętności z książek, Internetu oraz od znajomych lub członków rodziny. Jedynie 2,5% ankietowanych skorzystało z form kształcenia umożliwiających zdobycie świadectwa, dyplomu lub oficjalnego certyfikatu.

Badania wskazały, że chęć udziału w różnych formach edukacji jest uzależniona od wieku, poziomu wykształcenia i statusu na rynku pracy. Wiedzę bardzo chętnie zdobywają osoby młode (78,8% dla przedziału 25-34 lata), z wykształceniem wyższym (85,9%) oraz pracujące (78,8%). Odsetek ten jest dużo niższy w przypadku osób starszych (56,1% dla przedziału 55-65 lat), bez wykształcenia średniego (48,2%) oraz bezrobotnych (44,7%).

Jak uczą się dorośli?

Głównymi przeszkodami w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przez dorosłych okazują się czas i niewielka motywacja. Aż 44,8% ankietowanych uważa, że na edukację mogą sobie pozwolić jedynie osoby, które mają dużo wolnego czasu. Spora część (43,7%) przyznaje wprost, że po prostu nie chce się już uczyć. Takie przekonania mogą z jednej strony wynikać z nadmiaru obowiązków domowych i zawodowych, z drugiej zaś – obaw o skuteczność i sens nauki w późniejszym wieku.

Specyfika uczenia się dorosłych jest nieco inna niż w przypadku dzieci i młodzieży. W procesie edukacyjnym wykorzystują oni przede wszystkim inteligencję skrystalizowaną – bazującą na własnych doświadczeniach. Dlatego też chętnie zdobywają wiedzę praktyczną, np. taką, która faktycznie będzie przydatna podczas realizacji zadań w pracy.  Ważne jest również to, by przyswajanie nowych informacji nie odbywało się pod presją czasu – wpływa to na skuteczność nauki.

Rozwój osobisty nie ma wieku

Z omówionych informacji wynika, że to niekoniecznie wiek jest przeszkodą w zdobywaniu nowych kompetencji. Problemem mogą być formy szkoleń niedostosowane do sposobu uczenia się dorosłych, np. skupiające się jedynie na przekazaniu wiedzy teoretycznej lub uniemożliwiające rozwój indywidualnych predyspozycji. Czy istnieją jakieś rozwiązania tej sytuacji?

Tak! Jednym z nich jest Zintegrowany System Kwalifikacji, w który znajdują się szczegółowe opisy kwalifikacji istniejących obecnie na rynku. System zbiera i porządkuje informacje o możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych i potwierdzenia ich wiarygodnym certyfikatem. Ważne jest to, że zdobycie certyfikatu nie musi być poprzedzone szkoleniem. Możesz samodzielnie zdecydować, gdzie i w jaki sposób przygotujesz się do egzaminu, dostosowując tempo i formę nauki do własnych możliwości i oczekiwań. Liczą się kompetencje i praktyczna wiedza, czyli te aspekty, na których przede wszystkim zależy osobom dorosłym decydującym się na naukę. Rozwój osobisty nie ma wieku – nigdy nie jest za późno na zdobywanie nowych umiejętności.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn