Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi do nauczania zdalnego

Niedawny lockdown w istotny sposób wpłynął na sposoby nauczania w szkołach. Lekcje i zajęcia prowadzone stacjonarnie zostały na pewien czas zastąpione przez nauczanie zdalne. Powrót do tradycyjnych form edukacji nie zmienił radykalnie tej sytuacji – narzędzia do nauki online wpisały się na stałe w specyfikę pracy szkół.

Nauczanie zdalne – jakie ma przewagi nad stacjonarną edukacją?

Zdalny charakter zajęć edukacyjnych nie wpływa na poziom zajęć i jakość wiedzy przekazywanej przez nauczyciela. Nawet praktyczne ćwiczenia i testy mogą odbywać się w formie online przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi. Materiały do nauki zdalnej są przekazywane uczniom mailowo lub poprzez platformę, a pod względem technicznym do dyskusji lub zadawania pytań potrzebne są jedynie słuchawki z mikrofonem.

Dużą  korzyścią wynikającą z nauczania w formie online jest oszczędność czasu. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie nie muszą dojeżdżać do szkoły – wystarczy, że zalogują się na platformie z dowolnego miejsca.   Z dodatkowych materiałów w formie e-learningu można  korzystać w wybranym przez siebie czasie, nie tylko w trakcie lekcji.

Platformy do zdalnego nauczania – o co warto zadbać?

O ile lekcje stacjonarne dają w zasadzie nieograniczone możliwości zastosowania technik i narzędzi edukacyjnych, tak w przypadku nauczania zdalnego wszystko zależy od zakresu funkcjonalności platformy. To główny czynnik pozwalający na osiągnięcie założonych celów dydaktycznych. Można wprawdzie korzystać z narzędzi zewnętrznych, jednak zbyt duża ich liczba wprowadzi do zajęć niepotrzebny chaos. A to może wpłynąć na jakość lekcji.

W jakie funkcje powinna być wyposażona platforma do zdalnego nauczania? Przede wszystkim zwróć uwagę, czy umożliwia ona:

  • wyświetlanie prezentacji i szybkie przełączanie się między ekranami,
  • publikację i pobranie plików (takich jak np. karta pracy, zeszyt ćwiczeń czy inne materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów),
  • zaangażowanie uczniów (poprzez dyskusję, zadania, pracę w grupach),
  • sprawdzenie wiedzy (przy pomocy testów, quizów lub egzaminów).

Narzędzia do nauczania zdalnego – niezbędnik nauczyciela XXI wieku

Coraz większa popularność nauczania zdalnego wpłynęła na wzrost zapotrzebowania rynku pracy na osoby kompetentne w tym obszarze. Współczesny nauczyciel musi wiedzieć, w jaki sposób komunikować się online z uczniami, skupiać ich uwagę oraz motywować do czynnego udziału w zajęciach. Aby proces dydaktyczny był efektywny, konieczna jest praktyczna znajomość odpowiednich narzędzi. Doskonale wiedzą o tym Twoi potencjalni pracodawcy – dyrektorzy szkół i innych placówek oświatowych.

Jakie są sposoby na potwierdzenie wiedzy w tym zakresie? Oficjalny certyfikat możesz uzyskać dzięki Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji. Co istotne, egzamin sprawdza faktyczne kompetencje i umiejętności – nie ma znaczenia, czy przygotujesz się do niego samodzielnie, czy zdecydujesz się wcześniej zapisać na kurs nauczania zdalnego. Być może Twoje dotychczasowe doświadczenie okaże się wystarczające do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie!

Facebook
Twitter
LinkedIn