Moje Portfolio

Aplikacja, za pomocą której zaprezentujesz wszystkie swoje kompetencje i dowody na ich osiągnięcie.

Moje Portfolio to bezpłatna aplikacja webowa, która służy do tworzenia wirtualnego portfolio oraz do planowania dalszego rozwoju kompetencji. Moje Portfolio wspomaga popularyzację idei uczenia się przez całe życie (ang. life-long learning, LLL) w naszym kraju. Aplikacja powstała w Instytucie Badań Edukacyjnych podczas realizacji projektu wdrażającego Zintegrowany System Kwalifikacji.

Kto korzysta z aplikacji Moje Portfolio?

Można wyróżnić trzy grupy osób zainteresowanych aplikacją. Pierwszą z nich są wszyscy, którzy się uczą i chcą po pierwsze – zidentyfikować swoje kompetencje oraz po drugie – przedstawić dowody na ich osiągnięcie. Kolejną grupę użytkowników stanowią doradcy zawodowi i edukacyjni; dzięki wbudowanym funkcjonalnościom aplikacji mogą pomagać osobom uczącym się w identyfikowaniu i dokumentowaniu swoich kompetencji, a także sugerować im możliwe kierunki dalszego rozwoju. Trzecią z kolei grupą są pracodawcy oraz rekruterzy: mogą przeglądać udostępnione im przez kandydatów dokumenty w celu przeprowadzenia rekrutacji na określone stanowiska. Dodatkowo z aplikacji korzystają również nauczyciele szkolni i akademiccy. Mogą zachęcać uczniów i studentów do stosowania tej aplikacji, pokazywać im, jak ważne jest uczenie się przez całe życie, zdobywanie kolejnych umiejętności i zbieranie dowodów na osiągnięcie kolejnych kompetencji.

Jak działa Moje Portfolio?

Aplikacja umożliwia wirtualne gromadzenie dowodów na uzyskanie przez nas konkretnych kompetencji. Dowodami mogą być pliki tekstowe, graficzne, linki, prezentacje, nagrania audio oraz video. Sami decydujemy, w jaki sposób skonstruujemy swoje portfolio. Można zacząć od stworzenia listy kompetencji i dopiero wtedy dołączać do poszczególnych kompetencji pliki z dowodami. Można też zrobić to w odwrotnej kolejności, czyli zacząć od wgrania plików, a następnie zastanowić się, osiągnięcie jakich kompetencji one potwierdzają. Samo zidentyfikowanie swoich kompetencji i odpowiednie ich nazwanie może czasem sprawić trudność – możemy spróbować zrobić to samodzielnie lub wybrać nazwy kompetencji z dostępnej listy. Aplikacja działa na wielu urządzeniach: na desktopach, laptopach, tabletach i smartfonach, pozwala wgrać lub pobrać określone pliki w każdym miejscu i o każdej porze.

Jak zarządzać teczkami w Moim Portfolio?

Moje Portfolio umożliwia tworzenie różnych teczek, w zależności od aktualnych potrzeb użytkownika: możemy wygenerować teczkę z listą wszystkich swoich kompetencji i podpiętymi do nich dokumentami albo tworzyć oddzielne teczki z myślą o konkretnej rekrutacji lub walidacji. Wskazuje się wtedy w teczce tylko wybraną część swoich kompetencji wraz z dowodami. Za każdym razem decydujemy o tym, komu chcemy udostępnić swoją teczkę: doradcy, pracodawcy, rekruterowi lub znajomemu. Wskazane osoby widzą ją wtedy na swoim koncie w Moim Portfolio w sekcji „Teczki udostępnione”.

Dodatkowo jeżeli wypełnimy ankietę na temat swojej edukacji oraz doświadczenia zawodowego, będziemy mogli wygenerować tzw. CV kompetencyjne. Ankietę można wypełniać etapami w dowolnym czasie.

Dlaczego warto korzystać z Mojego Portfolio?

Podczas korzystania z aplikacji identyfikujemy, nazywamy i dokumentujemy swoje kompetencje, co pozwala nam dostrzec swoje mocne strony, a także obszary i kierunki do rozwoju. Nowe cele edukacyjne i zawodowe możemy zaplanować sami lub z pomocą wybranego doradcy. Moje Portfolio umożliwia również przekazanie dokumentów potwierdzających uzyskanie poszczególnych kompetencji wybranej instytucji certyfikującej – wykorzysta je ona wtedy podczas prowadzenia walidacji.

Aplikacja Moje Portfolio jest w pełni bezpłatna i nie zawiera żadnych ukrytych kosztów. Wystarczy założyć własne konto, możesz to zrobić tutaj.

Co wkrótce nowego w Moim Portfolio?

Aplikacja Moje Portfolio jest cały czas udoskonalana i aktualizowana. W niedalekiej przyszłości planowane jest uruchomienie nowych funkcjonalności dla doradców, m.in. zawodowych i szkolnych, które ułatwią im współpracę z innymi użytkownikami aplikacji.

Wkrótce będzie dostępna angielska wersja językowa Mojego Portfolio, planowane jest również uruchomienie wersji ukraińskiej i rosyjskiej, a także przetłumaczenie na język ukraiński Metody Bilansu Kompetencji, która jest ściśle powiązana z Moim Portfolio. Oba narzędzia umożliwiają przeprowadzenie bilansu kompetencji przez Internet, a powstanie dodatkowych wersji językowych będzie dużym udogodnieniem dla  doradców w pracy z osobami obcojęzycznymi.

W planach jest również bezpośrednie zintegrowanie Mojego Portfolio z powstającą aplikacją Moja Walidacja. Kandydat, który zgłosi się do walidacji, będzie mógł za pomocą konta Moje Portfolio zaprezentować instytucji certyfikującej odpowiednie dowody na osiągnięcie wymaganych kompetencji i przedstawić je danej instytucji certyfikującej (która korzysta z aplikacji Moja Walidacja). W przyszłości będzie można zalogować się do obu aplikacji jednocześnie, logując się tylko na konto jednej z nich.

Eksperci IBE zbierają wszystkie informacje zwrotne dotyczące narzędzi on-line związanych z walidacją. Będą bardzo wdzięczni za wszystkie komentarze i opinie użytkowników o:

O autorkach:

Barbara Fijałkowska − ekspertka ds. walidacji w IBE, kierownik polskiego zespołu w projekcie TRANSVAL-EU, wcześniej wieloletni pracownik dydaktyczno-naukowy w trzech publicznych uczelniach warszawskich w dziedzinie filozofii i bioetyki.

Joanna Śmigiel − ekspertka związana z IBE od 2017 roku, w zespole zajmującym się walidacją pracuje od 2021 roku, koordynatorka projektów międzynarodowych, absolwentka studiów magisterskich o specjalności Public Policy na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozostałe artykuły