Ludzie ciekawi świata

Dzień dobry, w imieniu biura podróży witam Państwa na wycieczce do… Tymi słowami piloci wycieczek zaczynają każdy wyjazd. Dzięki kwalifikacji rynkowej "Pilotowanie imprez turystycznych" wiemy, jakie są kluczowe umiejętności wymagane w tym zawodzie.

Podróże wpisane w CV

Zwiedzasz i jeszcze Ci za to płacą. No nie. To prawda, że podróże i poznawanie świata nierozerwalnie wiążą się z zawodem pilota wycieczek, jednak w zakres jego obowiązków wchodzi nie tylko zwiedzanie, ale także opieka nad turystami, reprezentowanie biura podróży czy kontrolowanie zamówionych świadczeń. To bardzo odpowiedzialna praca, która wymaga wielu umiejętności.

Trzeba pamiętać, że jest to praca na walizkach. Śniadanie w Warszawie, a kolacja w Londynie, Paryżu czy Nowym Jorku to codzienność pilota wycieczek. Wiele osób marzy o podróżowaniu, planuje kolejne wyjazdy, zbiera pieniądze na bilety i noclegi. Pilot wycieczek podróże ma wpisane do CV.

Nie ma rozróżnienia na pilota wycieczek krajowych i zagranicznych. Piloci mogą obsługiwać imprezy turystyczne zarówno po Polsce, jak i za granicą. To, dokąd wyjeżdżają, zależy od kilku czynników. Na przykład znajomości języka obcego, zainteresowań czy współpracy z danym biurem podróży.

Piloci wycieczek mogą się także specjalizować w obsłudze konkretnych typów wyjazdów, np. wycieczek szkolnych, dla seniorów czy biznesowych.

Pilot wycieczek z potwierdzonymi kwalifikacjami

Zawód pilota wycieczek został zderegulowany w 2014 r. Wcześniej, aby pilotować imprezy turystyczne, trzeba było m.in. ukończyć szkolenie oraz zdać egzamin organizowany przez urzędy marszałkowskie. Teraz wystarczy być osobą pełnoletnią, niekaraną za przestępstwa umyślne oraz ukończyć szkołę średnią.

Biuro podróży chce jednak mieć pewność, że osoba, której powierza obsługę wyjazdu, będzie je godnie reprezentować oraz prawidłowo wykonywać swoje obowiązki. Od pilota wycieczki wiele zależy. Od lat w branży turystycznej jest przekonanie, że dobry pilot potrafi uratować wyjazd, gdy dzieje się coś nieplanowanego. Dzięki temu biuro unika ewentualnych reklamacji i zachowuje renomę. Zły pilot jest w stanie położyć najlepiej przygotowaną wycieczkę, a biuro potem ponosi tego konsekwencje. Dlatego tak ważne jest, aby zatrudnić osobę, która jest dobrze przygotowana do wykonywania swojej pracy.

Kwalifikacja rynkowa Pilotowanie imprez turystycznych dała konkretną korzyść. Osoby chcące pracować jako piloci wycieczek wiedzą, jakie umiejętności są im potrzebne; pracodawcy mają pewność, że osoby z kwalifikacją są dobrze przygotowane do pilotowania wyjazdów krajowych i zagranicznych.

Czas zacząć egzamin!

W ostatnią sobotę czerwca do Katowic przyjechali kandydaci, którzy chcieli potwierdzić kwalifikację, oraz egzaminatorzy z Kadr Turystyki, instytucji certyfikującej. Walidacja składała się z 4 części: testu wiedzy, rozmowy z komisją, prowadzenia trasy pieszej i autokarowej.

Po sprawdzeniu obecności oraz odczytaniu instrukcji przeprowadzenia egzaminu, kandydaci przystąpili do testu wiedzy. Ten składał się z 30 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru.

Uśmiechnięty Seweryn Biela stoi pomiędzy rzędami krzeseł w autokarze i trzyma w ręku mikrofon.
fot. Kadry Turystyki Sp. z o.o.

 

 

Seweryn Biela, kandydat

Test wiedzy to chyba najtrudniejsza część egzaminu. Trzeba dokładnie czytać pytania i zastanowić się, jaka jest prawidłowa odpowiedź. W turystyce jest tak, że jak zmieni się jeden mały detal w opisie sytuacji, to zmienia się także sposób postępowania pilota wycieczek. Dlatego trzeba być mocno skoncentrowanym i analizować pytania, aby udzielić dobrej odpowiedzi.

 

 

 

Następnie kandydaci spotkali się z egzaminatorami na indywidualnych rozmowach. W ich trakcie prezentowali tzw. zadanie samodzielne. Polega ono na tym, że kandydaci na 10 dni przed egzaminem otrzymują z instytucji certyfikującej program wycieczki wraz z dodatkowymi informacjami, takimi jak dokonane rezerwacje czy opis grupy. Na ich podstawie muszą opracować jeden dzień wycieczki pod względem logistycznym: o której godzinie wyjadą z hotelu, gdzie zaparkują autokar, gdzie spotkają się z lokalnym przewodnikiem czy też o której zrobią przerwę na posiłek. W trakcie rozmowy z egzaminatorami opowiadają o poczynionych planach oraz odpowiadają na pytania, np. jak przeorganizują program imprezy, gdy napotkają jakieś trudności, np. strajki, zamknięte ulice czy obiekty.

Trzecią i czwartą częścią egzaminu jest prowadzenie odcinka trasy autokarowej i pieszej. Naturalnym środowiskiem pracy pilota wycieczek są autokar oraz odwiedzane miasta, dlatego warto sprawdzić, jak kandydaci radzą sobie w terenie.

Podjeżdża autobus. Kandydaci losują kolejność prowadzenia trasy autokarowej. Wszyscy zajmują miejsca. Pierwsza osoba bierze mikrofon i mówi Dzień dobry, w imieniu biura podróży… Teraz możemy poczuć, że jesteśmy na wycieczce. Autokar mknie ulicami Katowic, a pasażerowie dowiadują się, jaki będzie program dzisiejszego wyjazdu oraz słuchają podstawowych informacji na temat Śląska. Nikt od kandydatów nie wymaga wiedzy ściśle przewodnickiej, bowiem to egzamin dla kandydatów na pilotów wycieczek, a nie przewodników turystycznych. Ważniejsze jest to, czy pilot doprowadzi autokar do miejsca z programu, potrafi komunikować się z kierowcą, a także prezentować podstawowe informacje krajoznawcze w interesujący sposób.  

Grupa osób oznaczonych jako wycieczka na placu przed kościołem na osiedlu Nikiszowiec.
fot. Kadry Turystyki Sp. z o.o.

 

Dojeżdżamy do Nikiszowca, przepięknej dzielnicy Katowic, gdzie znajduje się osiedle robotnicze wybudowane dla górników. To właśnie tam kandydaci zmierzą się z trasą pieszą. Zdarza się, że piloci wycieczek oprowadzają po wybranych atrakcjach turystycznych, dlatego ważne jest to, aby wiedzieli, jak to robić poprawnie, jak zarządzać grupą, wskazywać obiekty oraz konstruować wypowiedzi.

Grupa osób oznaczona jako wycieczka na osiedlu Nikiszowiec. Osoby trzymają w rękach dokumenty.
fot. Kadry Turystyki Sp. z o.o.

Pogoda podczas egzaminu dopisała. Było słonecznie i ciepło. A kandydatom pewnie nawet gorąco. Egzaminatorzy skrupulatnie wypełniali arkusze oceny poszczególnych części egzaminu, zaznaczając, czy wszystkie efekty uczenia się opisane w kwalifikacji rynkowej Pilotowanie imprez turystycznych zostały potwierdzone.

Na koniec komisja podziękowała kandydatom, a autokar zabrał wszystkich do centrum Katowic, gdzie egzamin się zakończył. Po kilku dniach kandydaci otrzymali wyniki. Niektórzy od razu ruszyli w trasę, na swoje pierwsze pilotaże. Nazywam się … i jestem państwa pilotem. Zaczynamy naszą wycieczkę!

O autorze:

Radosław Szafranowicz-Małozięć − pilot wycieczek i przewodnik turystyczny, autor podręczników, wykładowca akademicki. Od wielu lat pomaga adeptom turystyki rozpocząć pracę w branży. Uczy, że nawet największa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Jest międzynarodowym trenerem Światowej i Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych. Zajęcia prowadzi w różnych częściach świata, wszędzie mówiąc, że praca pilota i przewodnika wymaga wiedzy merytorycznej oraz umiejętności dzielenia się nią z innymi. Podkreśla, że to bardzo wymagające zajęcie, ale dające mnóstwo satysfakcji. 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pozostałe artykuły

ZSK szansą dla wszystkich

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji weszła w życie w styczniu 2016 r. Minione sześć lat to wytężona praca Instytutu Badań Edukacyjnych nad urzeczywistnieniem idei uczenia się przez całe życie w Polsce.

Czytaj»

ZSK z perspektywy instytucji certyfikujących

Zadaliśmy instytucjom certyfikującym identyczne pytania: „Kim jesteście?”, „Jaka była wasza motywacja do tego, żeby zyskać uprawnienia do certyfikowania?”, „Jakie są według was korzyści płynące z ZSK?”. Oto zebrane odpowiedzi.

Czytaj»

Pomysł na jakość

Kwalifikacje rynkowe umożliwiają formalne potwierdzanie uzyskania efektów uczenia się. Wypracowany przez ekspertów branżowych, uzgodniony w toku konsultacji środowiskowych opis kwalifikacji jest fundamentem ich jakości i podstawą funkcjonowania w ZSK.

Czytaj»

Projektowanie walidacji w praktyce

Kotły, chusty, formy, podpuszczka – dla laika brzmią tajemniczo, serowarzy wykorzystują je na co dzień. To kilka pozycji znacznie dłuższej listy sprzętów i surowców niezbędnych do wyprodukowania sera, a tym samym koniecznych do przeprowadzenia walidacji umiejętności serowarskich. Zapewnienie zasobów materialnych, w tej czy innej dziedzinie, choć ważne, stanowi tylko jeden z wielu elementów złożonego procesu, jakim jest walidacja. Działanie to wymaga dobrego przygotowania.

Czytaj»

Nowe kwalifikacje włączone do ZSK

Jakie umiejętności są i będą cenione przez pracodawców? Prowadzone na bieżąco badania wskazują na umiejętności przekrojowe, związane z nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, które są przydatne w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu wiedzy. Cenione będą kompetencje poznawcze, elastyczne oraz umiejętność współpracy.

Czytaj»