KWARTALNIK ZSK 3/2021

Najnowsze wydanie Kwartalnika ZSK poświęcone  jest SRK (Sektorowe Ramy Kwalifikacji). Stanowią one uszczegółowienie Polskiej Ramy Kwalifikacji i z założenia mają pomóc w zidentyfikowaniu oraz uzupełnieniu luk kompetencyjnych w danym sektorze. Pełnią również rolę integrującą w odniesieniu do szerokiego spektrum interesariuszy związanych z daną branżą. Przyczyniają się również do realizacji celów promowania uczenia się przez całe życie.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami poświęconymi SRK oraz ich wpływowi na istotne w Polsce branże budownictwa, handlu, motoryzacji oraz pracy. Na uwagę zasługują również teksty przybliżające funkcjonowanie SRK za granicą, tworzenia Sektorowych rad ds. kompetencji oraz relacja ekspertów IBE z walidacji kwalifikacji “Serwis napojów mieszanych i alkoholi”.

W Kwartalniku nie mogło również zabraknąć informacji na temat nowych kwalifikacji włączonych do ZSK!

W numerze