KWARTALNIK ZSK 1/2021

W najnowszym wydaniu Kwartalnika ZSK publikujemy analizę nt. procesu uczenia się przez całe życie oraz strategii rozwoju ZSK w Polsce.  Prezentujemy także publikację o działaniach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w zakresie włączania kolejnych kwalifikacji.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami naszych ekspertów dotyczących walidacji, Sektorowych Ram Kwalifikacji oraz kwalifikacji rynkowych. Na uwagę zasługują również treści związane z badaniami zapotrzebowania na nowe zawody i umiejętności oraz działalności Regionalnych Centrów Umiejętności.

W numerze