Kwartalnik ZSK 3/2021

Najnowsze wydanie Kwartalnika ZSK poświęcone jest SRK. Stanowią one uszczegółowienie Polskiej Ramy Kwalifikacji i pomagają w zidentyfikowaniu oraz uzupełnieniu luk kompetencyjnych w danym sektorze. Pełnią również rolę integrującą w odniesieniu do szerokiego spektrum interesariuszy związanych z daną branżą. 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami poświęconymi SRK oraz ich wpływowi na istotne w Polsce branże budownictwa, handlu, motoryzacji oraz pracy. Na uwagę zasługują również teksty przybliżające funkcjonowanie SRK za granicą, tworzenia Sektorowych rad ds. kompetencji oraz relacja ekspertów IBE z walidacji kwalifikacji „Serwis napojów mieszanych i alkoholi”.

W Kwartalniku nie mogło również zabraknąć informacji na temat nowych kwalifikacji włączonych do ZSK!

 

Kwartalnik ZSK 3/2021

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Leyk Aleksandra , Żurawski Andrzej , Dymkowski Dawid, Strzemieczna Elżbieta, Kus Jakub , Trawińska Katarzyna, Świerk Krzysztof , Panowicz Mateusz, Przywara Mateusz , Kasprzak Tomasz, Kłosiewicz-Górecka Urszula