KWARTALNIK ZSK 3/2023

 
W numerze prezentowane są także doświadczenia związane z przygotowywaniem nowych kwalifikacji. Z pilotażem walidacji zmierzyła się, i poleca to rozwiązanie, branża beauty. Natomiast branża didżejów przedstawia wyniki badań dotyczących zarówno pracy ekspertów zajmujących się zawodowo dobieraniem, odtwarzaniem i miksowaniem muzyki na żywo, jak i oczekiwań ich publiczności. Omawiane są także wyniki zagranicznych badań dotyczących wpływu osoby asesora na wyniki walidacji.

KWARTALNIK ZSK 3/2023

W numerze prezentowane są także doświadczenia związane z przygotowywaniem nowych kwalifikacji. Z pilotażem walidacji zmierzyła się, i poleca to rozwiązanie, branża beauty. Natomiast branża didżejów przedstawia wyniki badań dotyczących zarówno pracy ekspertów zajmujących się zawodowo dobieraniem, odtwarzaniem i miksowaniem muzyki na żywo, jak i oczekiwań ich publiczności. Omawiane są także wyniki zagranicznych badań dotyczących wpływu osoby asesora na wyniki walidacji.

Patryk Kowal

Spis treści

ZSK 2/2023

Różne perspektywy współpracy

dłoń ludzka zbliżająca się do hologramu mózgu
Podmioty działające w ramach ZSK, niezależnie od tego, jaką funkcję pełnią (czy są wnioskodawcą, instytucją wspierającą inne podmioty jak IBE, czy ministerstwem właściwym), powinny dostrzegać możliwości wielopłaszczyznowej współpracy. Współpraca ta jest bardzo potrzebna w ZSK, ponieważ dzięki czerpaniu z doświadczenia innych instytucji pozwala zaoszczędzić cenny czas.

W czasie prowadzenia prac związanych z przygotowaniem wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK, a w dalszej kolejności przy projektowaniu i prowadzeniu walidacji bardzo często podmioty stają przed wieloma dylematami, szukając najlepszych rozwiązań. Najczęściej współpraca między podmiotami sprowadza się wówczas do kontaktu z instytucją, który na danym etapie prac (np. przygotowywania wniosku czy już jego procedowania) jest oczywisty i konieczny.

Kilkuletnia już praktyka funkcjonowania poszczególnych ogniw w ZSK wskazuje jednak na to, iż warto podczas tych prac poszukiwać inspiracji lub pomocy wśród podmiotów i instytucji, z którymi będziemy się kontaktować dopiero na dalszych etapach prac lub np. wnioskodawców będących na tym samym etapie co my. Mają oni na pewno już swoje wnioski, doświadczenie i przemyślenia, którymi chętnie się podzielą.

Współpraca podmiotów wnioskujących o włączenie kwalifikacji do ZSK

Biorąc jako przykład obszar sportu i rekreacji, można stwierdzić, że prace nad przygotowaniem wniosków o włączenie do systemu ZSK toczyły się równolegle w kilku, a czasami nawet kilkunastu podmiotach (np. związkach, stowarzyszeniach). Każda z tych instytucji próbowała wypełnić wniosek autorskimi treściami i w pewnym sensie, aby pilnować swoich interesów, nie wymieniała się pomysłami. Z biegiem czasu, wraz ze zwiększającą się liczbą seminariów, szkoleń, konferencji, na których dochodziło do spotkań różnych podmiotów działających w ramach ZSK, okazało się, iż oprócz specyfiki danej dyscypliny sportu – wyrażającej się głównie w obszarze efektów kształcenia, a co za tym idzie specyfiki kryteriów ich weryfikacji – pozostałe składowe wniosków są niemalże identyczne i współpraca w zakresie uzgodnienia jednolitych zapisów jest wręcz wskazana. Bardzo często nawiązanie takiej współpracy między dwoma lub większą liczbą podmiotów z bratniego obszaru, które nie są dla siebie konkurencją (a tak się zdarza), skutkuje jej kontynuacją na dalszych etapach prac, np. nad przygotowaniem scenariusza walidacji czy wzoru dokumentacji z walidacji i certyfikacji.

Współpraca z instytucją wspierającą

Oczywiście pojawiają się przypadki opracowania np. wniosku o włączenie kwalifikacji do systemu czy niezbędnych dokumentów do wniosku o nadanie statusu instytucji certyfikującej samodzielnie przez „ambitne” podmioty czy instytucje, ale praktyka wskazuje na to, iż tak przygotowane dokumenty są dalekie od doskonałości, a co za tym idzie, wymagają bardzo wielu korekt na późniejszych etapach procedowania. Dlatego bardzo dziwi w takich przypadkach brak współpracy podmiotów z instytucjami wspierającymi wdrażanie systemu ZSK. Tym bardziej, iż tak jak w przypadku IBE wsparcie to jest udzielane podmiotowi bez ponoszenia przez niego kosztów i gwarantuje 100% profesjonalizmu. Instytucje wspierające, takie jak IBE, wdrażając system ZSK w Polsce, współpracując wielopłaszczyznowo chociażby z podmiotami i instytucjami z wielu branż, gromadzą wypracowane najlepsze wzorce, z których powinno się korzystać.

Współpraca z ministrem właściwym

Trudno sobie wyobrazić brak współpracy na każdym etapie włączania kwalifikacji do ZSK pomiędzy podmiotem wnioskującym/instytucją przygotowującą opis kwalifikacji a ministrem właściwym czy organem przez niego powołanym do procedowania złożonych wniosków (w przypadku obszaru sportu i rekreacji takim organem jest Rada do spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej, powołana przez ministra sportu i turystyki). Mimo opracowanych i przekazywanych wnioskodawcom rekomendacji, które powinny stanowić wykładnię przy przygotowaniu opisów kwalifikacji, bardzo często Rada na bieżąco modyfikuje pewne zalecenia, które pojawiają się w wyniku prac nad złożonymi już wnioskami. Bez stałej komunikacji i współpracy pomiędzy podmiotem a – w tym wypadku – Radą przepływ informacji zajmuje bardzo dużo czasu i wydłuża niepotrzebnie cały proces. Dotyczy to również innych obszarów i działań, jak chociażby przygotowania i procedowania wniosków o nadanie statusu instytucji certyfikującej. Tu również współpraca pomiędzy wnioskodawcą a organem opiniującym eliminuje wiele problemów – od skrócenia czasu procedowania (np. wielokrotne poprawki w dokumentacji) po dobre przygotowanie dokumentacji do prowadzonych później walidacji i certyfikacji. 

W numerze prezentowane są także doświadczenia związane z przygotowywaniem nowych kwalifikacji. Z pilotażem walidacji zmierzyła się, i poleca to rozwiązanie, branża beauty. Natomiast branża didżejów przedstawia wyniki badań dotyczących zarówno pracy ekspertów zajmujących się zawodowo dobieraniem, odtwarzaniem i miksowaniem muzyki na żywo, jak i oczekiwań ich publiczności. Omawiane są także wyniki zagranicznych badań dotyczących wpływu osoby asesora na wyniki walidacji.

Współpraca podmiotów wnioskujących o włączenie kwalifikacji do ZSK

Biorąc jako przykład obszar sportu i rekreacji, można stwierdzić, że prace nad przygotowaniem wniosków o włączenie do systemu ZSK toczyły się równolegle w kilku, a czasami nawet kilkunastu podmiotach (np. związkach, stowarzyszeniach). Każda z tych instytucji próbowała wypełnić wniosek autorskimi treściami i w pewnym sensie, aby pilnować swoich interesów, nie wymieniała się pomysłami. Z biegiem czasu, wraz ze zwiększającą się liczbą seminariów, szkoleń, konferencji, na których dochodziło do spotkań różnych podmiotów działających w ramach ZSK, okazało się, iż oprócz specyfiki danej dyscypliny sportu – wyrażającej się głównie w obszarze efektów kształcenia, a co za tym idzie specyfiki kryteriów ich weryfikacji – pozostałe składowe wniosków są niemalże identyczne i współpraca w zakresie uzgodnienia jednolitych zapisów jest wręcz wskazana. Bardzo często nawiązanie takiej współpracy między dwoma lub większą liczbą podmiotów z bratniego obszaru, które nie są dla siebie konkurencją (a tak się zdarza), skutkuje jej kontynuacją na dalszych etapach prac, np. nad przygotowaniem scenariusza walidacji czy wzoru dokumentacji z walidacji i certyfikacji.

CZY WIESZ, ŻE ...

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Show

Współpraca podmiotów wnioskujących o włączenie kwalifikacji do ZSK

Biorąc jako przykład obszar sportu i rekreacji, można stwierdzić, że prace nad przygotowaniem wniosków o włączenie do systemu ZSK toczyły się równolegle w kilku, a czasami nawet kilkunastu podmiotach (np. związkach, stowarzyszeniach). Każda z tych instytucji próbowała wypełnić wniosek autorskimi treściami i w pewnym sensie, aby pilnować swoich interesów, nie wymieniała się pomysłami. Z biegiem czasu, wraz ze zwiększającą się liczbą seminariów, szkoleń, konferencji, na których dochodziło do spotkań różnych podmiotów działających w ramach ZSK, okazało się, iż oprócz specyfiki danej dyscypliny sportu – wyrażającej się głównie w obszarze efektów kształcenia, a co za tym idzie specyfiki kryteriów ich weryfikacji – pozostałe składowe wniosków są niemalże identyczne i współpraca w zakresie uzgodnienia jednolitych zapisów jest wręcz wskazana. Bardzo często nawiązanie takiej współpracy między dwoma lub większą liczbą podmiotów z bratniego obszaru, które nie są dla siebie konkurencją (a tak się zdarza), skutkuje jej kontynuacją na dalszych etapach prac, np. nad przygotowaniem scenariusza walidacji czy wzoru dokumentacji z walidacji i certyfikacji.

W ZRK przykładamy ogromną wagę do wiarygodności i stałej aktualizacji danych o kwalifikacjach oraz powiązanych z nimi instytucjach.
W ZRK przykładamy ogromną wagę do wiarygodności i stałej aktualizacji danych o kwalifikacjach oraz powiązanych z nimi instytucjach.

Współpraca podmiotów wnioskujących o włączenie kwalifikacji do ZSK

Biorąc jako przykład obszar sportu i rekreacji, można stwierdzić, że prace nad przygotowaniem wniosków o włączenie do systemu ZSK toczyły się równolegle w kilku, a czasami nawet kilkunastu podmiotach (np. związkach, stowarzyszeniach). Każda z tych instytucji próbowała wypełnić wniosek autorskimi treściami i w pewnym sensie, aby pilnować swoich interesów, nie wymieniała się pomysłami. Z biegiem czasu, wraz ze zwiększającą się liczbą seminariów, szkoleń, konferencji, na których dochodziło do spotkań różnych podmiotów działających w ramach ZSK, okazało się, iż oprócz specyfiki danej dyscypliny sportu – wyrażającej się głównie w obszarze efektów kształcenia, a co za tym idzie specyfiki kryteriów ich weryfikacji – pozostałe składowe wniosków są niemalże identyczne i współpraca w zakresie uzgodnienia jednolitych zapisów jest wręcz wskazana. Bardzo często nawiązanie takiej współpracy między dwoma lub większą liczbą podmiotów z bratniego obszaru, które nie są dla siebie konkurencją (a tak się zdarza), skutkuje jej kontynuacją na dalszych etapach prac, np. nad przygotowaniem scenariusza walidacji czy wzoru dokumentacji z walidacji i certyfikacji.

Title

Flip Box

Easily add or remove any text on your flip box!

Back Side

Easily add or remove any text on your flip box!

Read More

Title

Flip Box

Easily add or remove any text on your flip box!

Back Side

Easily add or remove any text on your flip box!

Read More
Play Video
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Show
W numerze prezentowane są także doświadczenia związane z przygotowywaniem nowych kwalifikacji. Z pilotażem walidacji zmierzyła się, i poleca to rozwiązanie, branża beauty. Natomiast branża didżejów przedstawia wyniki badań dotyczących zarówno pracy ekspertów zajmujących się zawodowo dobieraniem, odtwarzaniem i miksowaniem muzyki na żywo, jak i oczekiwań ich publiczności. Omawiane są także wyniki zagranicznych badań dotyczących wpływu osoby asesora na wyniki walidacji.

CIEKAWOSTKI

W ZRK przykładamy ogromną wagę do wiarygodności i stałej aktualizacji danych o kwalifikacjach oraz powiązanych z nimi instytucjach.

Jakość kwalifikacji zgromadzonych w ZRK gwarantuje przejrzysty proces nadawania kwalifikacji przez uprawnione do tego podmioty. Wszystkie kwalifikacje w ZRK są nadawane na podstawie pozytywnego wyniku walidacji (czyli sprawdzeniu, że określone efekty uczenia się faktycznie zostały osiągnięte).

W Rejestrze znajdują się kwalifikacje nadawane przez szkoły i uczelnie dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz kwalifikacje, które są odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby społeczne i gospodarcze rynku pracy.

Patryk Kowal